Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Rullering arealdel 2019 - 2031

Lisa Gustavsen Endret:03.07.2018 08:06

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 11.12 og 11.13 og forskrift om konsekvensutredninger varsles oppstart av kommuneplanens arealdel og høring av forslag til planprogram.


Formannskapet i Halden kommune har i PS 2018/58 vedtatt å starte opp arbeidet med rullering av arealdelen av kommuneplan for Halden. Ny arealdel skal erstatte gjeldende arealdel fra 2011.

Offentlig høring av planprogram
Første steg i arbeidet er utarbeiding av planprogram. Planprogrammet er en «plan for planen» og fungerer som en disposisjon for planarbeidet. Det er en oppskrift som bestemmer hvordan planarbeidet skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres.

Forslaget til planprogram er lagt ut til offentlig høring. Planprogram og informasjon om kommuneplanarbeidet ligger under «kunngjøringer» og «planer» på kommunens hjemmeside http://halden.kommune.no/, og er lagt ut på Halden bibliotek og på kommunens servicesenter i Storgata 8.

Innspill
Vi håper så mange som mulig vil gi innspill. Vi ber om innspill både til planprogrammet og til innhold i ferdig plan, særlig til

  • organisering av arbeidet
  • tema som skal utredes og drøftes i planarbeidet.
  • Konkrete forslag til endret arealbruk. Innspill må inneholde tydelig kartavgrensing og beskrivelse av ny bruk av området.

Frist for innspill er 31. august 2018.

Skriftlige innspill merkes med «Innspill til kommuneplanens arealdel» og kan sendes på flere måter: 

Epost til postmottak@halden.kommune.no eller
Post til Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden.

Det vil bli holdt informasjonsmøter og åpne kontordager på Halden storsenter i høringsperioden, som blir varslet i Halden Arbeiderblad og på kommunens nettside.

Veien videre
Etter vedtak av planprogrammet fortsetter arbeidet med selve arealdelen på bakgrunn av innspill til planprogrammet. Denne framdriften er foreslått:

  • Fastsettelse av planprogram september 2018
  • Høring av planen vår 2019
  • Vedtak av rullert plan høst 2019

Når forslaget til arealdel er klart, vil det bli varslet og lagt ut på høring på samme måte som planprogrammet.

For spørsmål kontakt Avdeling for samfunnsutvikling, tlf 69 17 45 00.

Høringsdokument. Forslag til planprogram kommuneplanens arealdel Halden kommune 2019-2031.pdf

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 12.06.2018 09:49

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar