Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Demenskoordinator

Lisa Gustavsen Endret:27.10.2017 15:09 Emneord (los) Helsehuset

​Demens er en fellesbetegnelse på flere beslektede tilstander som fører til gradvis økende svinn av nerveceller og tap av funksjoner i hjernen. 

På grunn av dette utvikles gradvis de typiske kjennetegnene med reduserte kognitive funksjoner, svekket kontroll over følelseslivet og etter hvert sviktende funksjonsevne. Ca 77000 i Norge har en demenssykdom. Hvert år er det minst 10.000 nye tilfeller. Innen 2040 antas det en fordobling av antall demenssyke.

Forekomsten øker med stigende alder, men kan også ramme yngre under 65 år. Flere forskjellige demenssykdommer gir ulike symptomer og forløp. Typiske symptomer ved demens er:

  • Svekket hukommelse Konsentrasjonsvansker
  • Orienteringsvansker (klokke, dato, dag, sted osv)
  • Tap av dømmekraft
  • Nedsatt evne til planlegging
  • Nedsatt evne til abstrakt tenkning - en tar ting bokstavelig
  • Språket endres og blir gjerne usammenhengende og repeterende
  • Problemer med enkle hverdagshandlinger, som for eksempel matlagning, påkledning osv
  • Vansker med kontroll av blære og avføring
  • Følelsesmessig ustabilitet, irritabilitet, manglende initiativ og endret sosial funksjonsevne
Alle symptomene oppstår ikke samtidig.

Demenskoordinator

Benedicte-Bakstad-Helsehuset.pngBenedicte Borge Bakstad er ergoterapeut med spesialkompetanse innen demens og kognitiv svikt.
Demenskoordinator arbeider for at personer med demens og deres pårørende skal få en bedre hverdag. Ved å søke hjelp kan unødig frustrasjon og engstelse forbygges.

Om du selv eller en som står deg nær, har hukommelsesproblemer eller demens, kan du ta direkte kontakt.

- Jeg skal bistå fastleger og sykehjemsleger med å utrede eller utelukke demens. Jeg skal være en samarbeidspartner for kommunens omsorgsboliger og hjemmesykepleien som ofte er de som oppdager at noen er i ferd med å utvikle demens. Jeg tilbyr også veiledning av pårørende og syke, sier demenskoordinator Benedicte Bakstad.

Alle kan ta kontakt

Bakstad er ergoterapeut med videreutdanning innen demens. Hun har jobbet mange år i Halden kommune blant annet med opplæring, planarbeid og utredninger om demens. Nå som demenskoordinator er blitt en egen stilling, styrkes kommunens innsats på dette området. 

- Alle som lurer på noe om demens kan ta kontakt med meg. Det kan være pårørende, den som selv er i en tidlig fase av sykdommen, eller en bekymret nabo. Dette skal være et lavterskeltilbud, sier Benedicte Bakstad.

Halden helsehus
Kjærlighetsstien 28, 1781 Halden

Tlf 932 44 096


Halden kommunes demenskoordinator kan gi råd om hvordan man best mulig kan takle sykdommen. Hun kan være behjelpelig med tilrettelegging, både med tanke på hjelpemidler og det å skape viktig struktur i hverdagen.

- Jeg kan hjelpe folk med kunnskap om sykdommen, og kan fortelle om rettigheter og tilbud som finnes, sier demenskoordinatoren.

Viktig å være tidlig ute

Halden kommune har i dag et dagtilbud for demenssyke på Busterud og på Solheim. Kommunens døgnplasser for personer med demens finnes på Bergheim bofellesskap, Solheim og på Karrestad sykehjem. For å øke kapasiteten er det fra 2019 planlagt et helt nytt Bergheim bo- og behandlingssenter for demenssyke.

- Det er generelt for få plasser både på dagsenter og døgnplasser i dag. Det er ventetid. Det er en av grunnene til at det planlegges et nytt senter på Bergheim. Derfor er det viktig å være ute i god tid, slik at man kan planlegge litt, sier Benedicte Bakstad.

Demenskoordinatoren er også involvert i arbeidsgruppen som jobber med det nye Bergheim demenssenter, og hun vil bli involvert i kommunens overordnede planarbeid for arbeid med demens.

Ønsker du en samtale med demenskoordinatoren kan det gjennomføres enten på Helsehuset eller i ditt eget hjem.


Opprettet: 20.10.2017 08:05

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar