Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hverdagsrehabilitering

Lisa Gustavsen Endret:04.04.2018 14:38 Emneord (los) Helse og omsorg, Rehabilitering og aktivitet

hverdagsrehabilitering.png

​Fra v. Martine Andreassen, Nina Søndenå, Marit Sandbæk, Mona Gjødalsstuen, Heidi Halvorsen

Hverdagsrehabiliteringsteamet i Halden er et tilbud til brukere som trenger å få økt funksjon, men som IKKE er i behov av spesialisert rehabilitering. Halden kommune har startet opp med hverdagsrehabilitering som et tilbud til hjemmeboende over 18 år fra februar 2017.

Hverdagsrehabilitering er rehabilitering og forebygging mens bruker bor i eget hjem.  Vi benytter brukers hjem og nærområde som treningsarena, slik at den enkelte blir bedre rustet til å fungere best mulig i egen hverdag.

Sentralt i Hverdagsrehabilitering er spørsmålet: «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?» For mange handler det om å mestre dagliglivets utfordringer.

 

Hva er Hverdagsrehabilitering?

-Brukerstyrt. Tar utgangspunkt i hva den enkelte bruker oppleve som viktig. Bruker setter opp mål for trening.

- Målstyrte tiltak i nærmiljøet og i hjemmet til den enkelte bruker.

- Tidsavgrenset. Intensivt i starten og trappes ned etter hvert.

- Tverrfaglig. Ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemmetrenere.


Hvem passer det for?

Brukere som:

  • søker tjenester første gang
  • ikke har vært i systemet så lenge og som ikke er tilvendt tjenester
  • søker flere/ mer tjenester
  • har et rehabiliteringspotensiale og som er/ kan bli motivert for trening
  • er hjemmeboende (også omsorgsboliger)
  • er over 18 år


Hvem passer det ikke for?

Brukere som har:

kognitiv svikt

har store utfordringer med rus/ psykiatri i hverdagen

har progredierende sykdom og som trenger mer spesialisert rehabilitering for sin grunnsykdom. Vi kan i enkelte tilfeller kunne gå med tilbud til brukere med progredierende sykdom for å trene opp tilleggsskader som lårhalsbrudd, armbrudd o.l. hvis de øvrige kriteriene er oppfylt.

 
Kontaktinformasjon:
 Det søkes om Hverdagsrehabiliteringsteam på vanlig søknadsskjema til kommunen, se skjema "Helse og omsorg" under Skjema i høyrekolonnen.

 

Teamet består av fysioterapeut og ergoterapeut som er tilstede hver dag, samt sykepleier og to hjemmetrenere.
 
Teamet kan kontaktes på telefon mellom 08.30 og 14.30. Vi svarer på telefon så sant vi har anledning:
 
Fysioterapeut Martine Andreassen    932 43 184
Ergoterapeut Heidi Halvorsen            932 43 185
 
Øvrige medlemmer i teamet er:
Hjemmetrener Mona Gjødalsstuen
Hjemmetrener Nina Søndenå

 

 Kontakt

 

 Skjema

 

Opprettet: 14.07.2017 09:06

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar