Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Aktivitet og mestring

Karine Engebretsen Endret:05.12.2017 09:14 Emneord (los) Aktivitet og mestring
Aktivitet og mestring.jpg
  • - Ergoterapitjenesten
  • - Fysioterapitjenesten, kommunal
  • - Privatpraktiserende fysioterapeuter
  • - Fagkontakt syn og hørsel
  • - Demenskoordinator
  • - Kreftkoordinator
  • - Frisklivsentral
  • - Hjelpemiddellageret

 
Området omfatter tjenester som habilitering og rehabilitering, samt arbeid og aktivitet.
Hele området har fokus på mestring, selvstendiggjøring, aktivitet og deltagelse.
 
Vi kan gi tilbud til barn, ungdom, voksne og eldre.
Vi har et utstrakt tverrfaglig samarbeid med andre deler av kommunehelsetjenesten, samt et tverretatlig samarbeid med andre deler av kommunen.
Vi samarbeider også med andre instanser som NAV Hjelpemiddelsentral Østfold, Habiliteringstjenesten, Sykehuset Østfold, m.fl.
 
 
Kontaktinformasjon:
Områdeleder: Ann-Sofie Th. Næss
Postadresse: Kjærlighetsstien 28, 1781 HALDEN
Telefon: 69172525, Mobil: 93244064
Faks: 69172548
 
Andre kontaktpersoner:
Ergoterapitjenesten, faglig leder Grete Jørstad, telefon 69172518, mobil 93243186
 
Fysioterapitjenesten: 69172597
 
Fagkontakt syn/hørsel Margaret Kolås, telefon 69172526, mobil 93244077
 
Hjelpemiddellager, avdelingsleder Eva Bjørndal, mobil 93243228


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar