Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunale fysioterapeuter

Lisa Gustavsen Endret:20.06.2017 14:40 Emneord (los) Kommunale fysioterapeuter, Rehabilitering og aktivitet

Fysioterapitjenesten deles inn i to områder; fysioterapi for barn og
fysioterapi for voksne/eldre.

De kommunale fysioterapeutene har treningsaler og kontorer i første etasje ved Helsehuset. 
Et tett samarbeid og godt miljø gir brukerne en gevinst i form av engasjerte terapeuter.
 
Telefon 69172597 evnt. 69172516
ansatte.jpg

Bak fra venstre: Lise M. Gjørven, Line S. Jannestad, Jens F. Aas, Mona R. Henriksen, Martine Andreassen

Foran fra venstre: Trine Stenmark, Steven Pereira, Anne-Marie Solberg

 

Fysioterapi for barn:
Vi jobber med barn og unge innenfor ulike områder, ofte i nært samarbeid med andre faggrupper.

Vår jobb består av kartlegging, behandling og veiledning. Vi har en fagspesifikk kompetanse om
barns bevegelsesutvikling som del av barnets totale utvikling, og om hvordan barn lærer og utvikler
ferdigheter.

Fysioterapeutene fokuserer på fysisk aktivitet som virkemiddel for å fremme helse og deltakelse
for alle barn, uavhengig av funksjonsevne og mestringsnivå.
 
Vi møter de minste barna på helsestasjonen, ofte med informasjon og råd til foreldre knyttet til bevegelse og utvikling.
 
I barnehage og skole kan det være aktuelt med veiledning og informasjon til personalet om hvordan
en kan tilrettelegge og organisere slik at ungene opplever positiv livsutfoldelse gjennom fysisk mestring.
I hjemmet og på institusjon veileder vi foreldre, andre omsorgspersoner og personale i håndtering og tilrettelegging for at barn med funksjonsbegrensninger skal oppnå deltakelse og mestring ut fra sine forutsetninger.
 
Fysioterapi for voksne/eldre:
Tjenesten for voksne/eldre omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling og re/habilitering. Den utføres i hjemmet, omsorgsboliger, trygdehybler, institusjoner som eldresenter eller sykehjem, dagsenter og på rehabiliteringsavdelingen slik at vi har et bra tilbud for de som har et rehabiliteringsbehov som ikke kan ivaretas i hjemmesituasjonen.
 
Den kurative arbeidet innebærer trening, tilpasning av hjelpemidler, undersøkelse og behandling. Vi tar gjerne et vurderingsbesøk når det ikke er avklart hva behovet er.
 
Vi er også tilgjengelige ved behov for instruksjon og veiledning hos pleiere eller pårørende.
Målet er at brukeren skal klare seg selv i størst mulig grad, og at omgivelsene er godt nok tilrettelagt
for å få det til.
 
Forebyggende og helsefremmende arbeidet skal eliminere eller redusere risikofaktorer hos de som lever
under økt risiko for å utvikle lidelser, samt motvirke forverring av sykdomstilstand. Halden Kommune har flere gruppetilbud, det er 5 bassenggrupper, en balansegruppe, to Parkinsonsgruppe og flere grupper med eldretrim på forskjellige nivåer.
 

Vi har følgende gruppetilbud. Ta kontakt med fysioterapitjenesten dersom noen av gruppene er aktuelle for deg eller noen du kjenner.

 
 

Balansegruppe

Dette er en gruppe for deg som har nedsatt balanse, uavhengig av diagnose.
For å delta i gruppen har vi følgende kriterier: balanseproblemer, ikke bruke ganghjelpemidler inne til vanlig, være motivert for trening og sørge for transport fra og til gruppen selv.
Gruppen er gratis og holdes ved Halden Sykehjem. Gruppa har kapasitet på ca 8 deltakere. Ta kontakt med fysioterapitjenesten hvis dette kan være noe for deg.  

Parkinsongruppe
Dette er en treningsgruppe for deg som har fått diagnosen Parkinson.
Gruppen er gratis og holdes på Halden sykehjem.

Basseng
Vi har to treningsgrupper i basseng. For å delta, må du ha henvisning fra legen. Du kan da få tilbud om 10 gruppetreninger i bassenget.
Gruppene holdes i bassenget ved Halden sykehjem.

Rødsbergtrimmen:
Dette er en gruppe for friske eldre som liker å trene aktivt. Timene holdes i gymsalen på Rødsberg Ungdomsskole, og har en kapasitet på ca 25 personer. Vi har noe ledig kapasitet i denne gruppen nå i starten av 2017, så ta kontakt med fysioterapitjenesten om du er interessert i å delta.

Henvisningsrutiner:
For å ta et vurderingsbesøk eller starte en behandlingsserie, ønsker vi en skriftlig henvisning. aa

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 25.05.2011 09:30

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar