Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Behandlende tjenester

Karine Engebretsen Endret:28.07.2017 08:09 Emneord (los) Behandlende tjenester, Helse og omsorg

Behandle.JPGUnder Behandlende tjenester finner du:

- Kommunelegekontoret
- Helsekontoret
- Legevakten
- Fengselshelsetjenesten
- Fastlegene, sykehjemsleger, helsestasjonsleger,
leger i skolehelsetjenesten
- Miljørettet helsevern 

 Behandlende tjenester er underlagt enhet Basistjenester.
 

Kommunelegekontoret, tlf 69174661
Kommunelegekontoret ligger sentralt i Jakob Blochs gate 4 og er åpent mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00 og fredag kl.9.00 til 15.00. 

Ekspedisjonen er stengt for lunsj mellom kl.11.15 og kl.12.15

Kontoret har tre fastleger og en turnuslege, samt to sekretærer i fulle stillinger og en sekretær i 20 % stilling.

Legene har ved siden av å være fastleger kommunalt arbeid ved helsestasjon og i institusjoner. Ved kontoret har man mulighet til å ta spirometri, blodtrykk, m.m.

Pas. som har opprettet  elektronisk tjeneste kan bestille resepter, SMS påminnelser, elektronisk  timebestilling via

www.besoklegen.no

  

Helsekontoret, tlf 69174660
Helsekontoret omfatter vaksinasjonskontoret, kommuneoverlegen, administrasjon enhet basistjenester og miljørettet helsevern.

Vaksinasjonskontoret har helsesøster tilgjengelig mandag, tirsdag og torsdag. Sekretær er tilstede mandag til fredag fra kl 08.00 til 15.00. De nås på telefon 69 17 46 60. Her kan det tas reisevaksiner, influensavaksiner og vaksine mot flått.

 
Legevakten for Aremark & Halden er åpen hele døgnet, tlf 116117 
Legevakten er bemannet med sykepleier s
om kan gi råd og veiledning over telefon. Fra klokken 16.00 er legevakten bemannet med lege og to sykepleiere frem til klokken 08.00 neste dag.
I helger og høytider hele døgnet.
Når du henvender deg til legevakten bør du ringe på forhånd, hvis mulig.
 
Legevakten skal gi øyeblikkelig hjelp til de som oppholder seg i Aremark og Halden kommune(r). Ved stor pågang kan det bli lang ventetid på legevakten. Vi må alltid prioritere de mest syke først og derfor må mindre syke vente lenger.
 
Dersom du blir akutt syk på dagtid og trenger hjelp, gjør du følgende:
 
  •  Ring fastlegen din først. Alle legekontor skal ha timer for øyeblikkelig hjelp.
  •  Dersom du ikke har fastlege eller vedkommende ikke treffes, ring legevakten telefon 116117.
  • Her treffer du en sykepleier som kan gi råd og veiledning. Ved behov for legehjelp kan dette skaffes. Du skal altså ikke vente med å kontakte legevakten til kl. 16:00, men ringe til legevakten på dagtid.
  • Nødnummer 113 kan brukes ved alvorlig sykdom der sykehusinnleggelse er sannsynlig.
 
Helseavdelingen ved Halden fengsel, tlf 69214680
 
Ved helseavdelingen jobber følgende yrkesgrupper:
  • Lege
  • Sykepleiere
  • Fysioterapeuter
Helsetjenesten til innsatte er lovregulert i Kommunehelsetjenesteloven. Innsatte i fengsel skal ha likeverdig helsetjenestetilbud som befolkningen forøvrig. Enkelte tjenester kan likevel være noe annerledes i et fengsel av sikkerhetsmessige hensyn.
 
Vi yter nødvendig helsehjelp og det innebærer:

Forebyggende helsearbeid
- tilbud om individuell og generell informasjon om helse.
- tilbud om vaksinering av innsatte som vurderes å være i en risikogruppe.

Helseundersøkelse, behandling og rehabilitering
- Alle nyinnsatte får tilbud om innkomstsamtale med sykepleier.
- Ved innkomst kan den innsatte be om helseundersøkelse.
- Vi har bl.a. legekontor, laboratorium og undersøkelsesrom.
- Vi har fysioterapeuter med tilrettelagt behandlingsrom.
- Helseavdelingen er driftet av Halden kommune og legen henviser videre til spesialisthelsetjenesten ved behov (dvs. sykehus, psykiatriske institusjoner og andre behandlingsinstitusjoner).
- Vi samarbeider med andre instanser i fengselet, f.eks. når det gjelder Individuell Plan og planlegging av tiden etter løslatelse.

Pleie og omsorg
- Helseavdelingen yter tjenester etter vurdering av den enkelte innsattes behov og funksjonsnivå.
- Vi har støttesamtaler og oppfølging av innsatte med angst, lette depresjoner, administrering av medisiner ved ADHD og bistand ved rusrelatert psykiske lidelser.
Ved andre psykiske lidelser, vurderes henvisning til spesialisthelsetjenesten.  
 

Miljørettet helsevern
 
 

Helsekontoret skal ivareta forskrift om miljørettet helsevern.

Definisjonen av miljørettet helsevern følger av kommunehelsetjenestelovens § 4a – 1: "Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer." En viktig del av miljørettet helsevern er å sørge for at hensynet til folks helse- og trivsel ivaretas av alle sektorer i kommunen.

Miljørettet helsevern omfatter blant annet:
• Inneklima
• Stråling;  elektromagnetisk stråling, radon, solarier
• Skoler og barnehager;  godkjenning og tilsyn med barns "arbeidsmiljø"
• Skadedyr, eks.  insekter, rotter, vånd (jordrotter), forvillede/eierløse katter
• Tilsyn med og godkjenning av virksomheter i hht. lovverket
• Smittefarlig avfall
• Støy
• Tobakkskadeloven (røykeforbud)
• Vannkvalitet; badevann - friluftsbad, bassengbad.
• Generelle klagesaker som gjelder helse og hygiene.


Kontaktpersoner miljørettet helsevern:
Halvard Bø, Kommuneoverlege :
Tlf: 69 17 46 49 / 932 44 0 52

 Kontakt

 

 Eksterne lenker

 

 

 Skjema

 

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar