Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Enhet sykehjem

Lisa Gustavsen Endret:06.02.2018 11:15 Emneord (los) Helse og omsorg, Sykehjem

Halden sykehus og sykehjem med tåke.jpg Institusjonstjenester består av Iddebo sykehjem, Solheim senter og Karrestad    sykehjem og eldresenter med 3.avdeling somatisk avdeling

 

Fordelene ved å samorganisere sykehjemmene er mange og mulighetene ligger klare for å skape et sterkt og kreativt samarbeid. Ansatte og ledere kan i stor grad dra nytte av hverandres kompetanse og sammen utnytte ressursene til det beste for alle. Et fokusområde er å få "rett pasient på rett sted".

Vi vektlegger:
  • Å gi god kvalitet på behandling, pleie og omsorg
  • Brukermedvirkning
  • Ansatte som bidrar med trygghet og trivsel for pasienter og pårørende
  • Kompetanse og myndiggjorte medarbeidere
  • Gode læringsarenaer for ansatte, elever, lærlinger, studenter og turnuskandidater
  • Godt omdømme
  • Samarbeid med frivillige og aktuelle samarbeidspartnere  
    Enhet sykehjem legger til rette for faglige utfordringer og satser på at den enkelte skal ta i bruk og utvikle sitt potensiale. Videreutdanning og kompetanseheving er satsningsområder. Likeledes etikk og god ledelse. 

Kontaktinformasjon Enhet sykehjem​
Enhetsleder Anniken Nilsen, telefon 412 72 441 anniken.nilsen@halden.kommune.no   ​
Trivselskoordinator: Lisbeth Bjerke, telefon 400 30 668 , lisbeth.bjerke@halden.kommune.no
   

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 26.11.2010 12:27

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar