Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Iddebo sykehjem

Lisa Gustavsen Endret:04.10.2017 14:16 Emneord (los) Iddebo
Iddebo.png
Iddebo sykehjem ligger flott til med utsikt over Idd.

Her er 40 enkeltrom fordelt på 19 rom på korttidsavdelingen og 21 rom på langtidsavdelingen. Alle rommene har eget bad/toalett.
 
• Tilbudet til brukerne skal holde god faglig standard.
• Kvalitetsutvikling er en del av virksomhetens daglige virke og drift
• Alle som bor, besøker og jobber på Iddebo sykehjem skal oppleve trygghet og trivsel. 
• Vi viser omsorg og opplever å få omsorg.
• Arbeidet gjør vi med glede.
 
Det har de to siste årene vært gjennomført flere fagutviklingsprosjekter, deriblant "Tvang helst ikke". Avdelingene har egen etikk-veileder og alle ansatte har grunnkurs i etikk. Det er satt av tid til ukentlige refleksjonstimer.
 

Kontaktinfo

Kongleveien 15 1793 Tistedal
Telefon ekspedisjon:
69 17 48 00

Tlf korttid: 69 17 48 24

Tlf langtid: 69 17 46 94
 
 

Korttidsavdelingen

Avdelingsleder er Helena Johansson, helena.johansson@halden.kommune.no
 
I og med at det er en korttidsavdeling har de mye pasientsirkulasjon ut og inn. Men da er de ansatte flinke til å snu seg rundt og ta i et tak når det trengs. 
 
Korttidsavdeling innebærer at de også har avlastningsplasser, her er det noen på fast avlastningsrullering og andre som trenger en plass bare for en periode i livet. 
 
Det er i dag en gruppe frivillige som kaller seg Iddebos venner som gjør veldig mye for de som bor på stedet. 
 
 
 

Langtidsavdelingen

Anne Gerd Dybedal Mathisener er avdelingsleder på langtidsavdelingen

anne.gerd.mathisen@halden.kommune.no

Iddebo langtid er en lys og fin avdeling med 20 enerom, et stort kjøkken og hyggelig omgivelser.
 
- Et godt faglig og medisinsk tilbud er et viktig satsningsområde, sier lederen. Hun følger opp med å fremheve at pleierne er gode til å gi omsorg, trygghet, kontinuitet og å vise respekt for menneskene som bor på langtidsavsavdelingen på Iddebo. Pasientene skal føle at de har medbestemmelsesrett over eget liv.
– Dette er hjemmet deres, understreker hun.
- Vi har en fin avdeling som satser på at de ansatte skal ha en positiv hverdag og trives på jobb. Det er viktig at personalet har oppgaver de vokser på og at de føler seg verdsatte og trygge, sier Anne Gerd som ønsker å formidle at det er de ansatte som "skaper" avdelingen.
 
 Opphavsrett: Lisa Gustavsen
 
Her er det et stort initiativ til å gjøre det koselig og fint på avdelingen og de ansatte strekker seg langt for å skape trivsel for beboerne, forteller lederen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
UtsiktIdd.jpg          

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 26.11.2012 15:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar