Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Karrestad sykehjem og eldresenter

Karine Engebretsen Endret:17.10.2017 08:36 Emneord (los) Karrestad sykehjem, Eldresenter
karrestad sommer.jpg
Karrestad sykehjem er en spesialavdeling som er tilrettelagt for personer med diagnostisert demens. Avdelingen har 15 plasser fordelt på to enheter med hver sin fellesstue.
 
Karrestad sykehjem er et lite og hyggelig sykehjem. Det har de to siste årene vært gjennomført flere fagutviklingsprosjekter, deriblant "Tvang helst ikke". Avdelingen har egen etikk-veileder og alle ansatte har grunnkurs i etikk. Det er satt av ukentlige refleksjonstimer.
Karrestad sykehjem er organisert med en avdelingsleder, en fagsykepleier og en engasjert tilsynslege med eget kontor i bygget. Det er god sykepleiedekning. Plassene blir tildelt via inntaksmøtet i Halden kommune. Alle pasienter må ha diagnose før de får tildelt plass. 
 
Avdelingssykepleier er Anita Hammerstad. 

​Tlf avdelingen: 47457585


Eldresenter

Karrestad eldresenter består av 41 kommunale leiligheter. Det er et privat boende i egen husholdning med hjemmebaserte tjenester, og personal på huset hele døgnet. Hver enkelt beboer betaler for kost, hjemmehjelp, medisiner og hygieneartikler.


Karrestad Eldresenter er et bo – og servicesenter, tilrettelagt for personer som delvis klarer seg selv.
 
Vårt motto er Hjelp til selvhjelp.
 
Brukergruppen er hovedsakelig eldre som trenger pleie og omsorg for å ivareta de daglige funksjonene. Har etter omorganiseringen i 2010 fått definisjon som tilnærmet sykehjem. Dette betyr en høyere pleietyngde og større medisinske utfordringer.
Dr. Bent Larsen tilsynslege/fastlege på Karrestad eldresenter. Dette er et frivillig tilbud til beboerne.
 
Sammen med frivillige blir det jevnlig holdt  hyggestunder, med ulike aktiviteter. Dette finner sted nede i hobbyrommet. På avdelingen vil det en dag i uka være trim og aktiviteter for beboerne.


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 18.05.2016 10:44

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar