Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Karrestad eldresenter

Lisa Gustavsen Endret:07.07.2017 13:16 Emneord (los) Helse og omsorg, Sykehjem, Eldresenter
Karrestad eldresenter

Karrestad eldresenter består av 41 kommunale leiligheter. Det er et privat boende i egen husholdning med hjemmebaserte tjenester, og personal på huset hele døgnet. Hver enkelt beboer betaler for kost, hjemmehjelp, medisiner og hygieneartikler.


Karrestad Eldresenter er et bo – og servicesenter, tilrettelagt for personer som delvis klarer seg selv.
 
Vårt motto er Hjelp til selvhjelp.
 
Brukergruppen er hovedsakelig eldre som trenger pleie og omsorg for å ivareta de daglige funksjonene. Har etter omorganiseringen i 2010 fått definisjon som tilnærmet sykehjem. Dette betyr en høyere pleietyngde og større medisinske utfordringer.
Dr. Bent Larsen tilsynslege/fastlege på Karrestad eldresenter. Dette er et frivillig tilbud til beboerne.
 
Sammen med frivillige blir det jevnlig holdt  hyggestunder, med ulike aktiviteter. Dette finner sted nede i hobbyrommet. På avdelingen vil det en dag i uka være trim og aktiviteter for beboerne.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 26.11.2012 15:32

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar