Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

2.avdeling - Intermediær

Lisa Gustavsen Endret:19.01.2018 09:48 Emneord (los) Helsehuset, Helse og omsorg

Avdelingsleder på Intermediæravdelingen er Beate Andersen 

Intermediæravdelingen har totalt 27 plasser. Dette er plasser som er beregnet på korttidsopphold.  Målgruppen av pasienter er de som er utskrivningsklare fra sykehus og øyeblikkelig hjelp innleggelser fra byens leger (intermediærsenger).

 
Avdelingen gir tilbud til behandling før, istedenfor og etter sykehusbehandling.
Noen senger er øremerket intermediærpasienter. Gradvis opptrapping skjer avhengig av hvilke behov pasienten trenger. Øvrige senger er basert på korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller fra intermediærplassene.
 
Pasienter som kan legges inn på intermediær avdeling er pasienter med kjent tilstand og akutt forverring i form av infeksjon, dehydrering, ernæringssvikt eller smerteproblematikk.

Målgruppen er også tilfeller der kirurgiske eller ortopediske tiltak ikke er aktuelt, f.eks ribbensbrudd, kompresjonsfrakturer eller enkelte små udislokerte bekkenfrakturer og lignende. Feber, eliminasjonsproblemer som vannlatingsbesvær, diare eller obstipasjon samt kols med forverringsperiode er også typiske lidelser som kan behandles på den intermediære avdelingen. Alle skal være tilsett og vurdert av lege. 
 
Halden kommune har vedtatt at innleggelseskriterier for intermediæravdeling skal tilby helsetjenester i stedet for sykehusinnleggelse, der det vurderes å være faglig forsvarlig. Intermediæravdeling er lokalisert i Helsehuset for Halden og Aremark Kommune, og har som mål å gi et trygt og godt medisinsk tilbud.  

Avdelingen tilbyr:2.avd.jpg
• Opphold for pasienter bosatt i Halden- og Aremark Kommune hvor kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle og yte omsorg.
• At befolkningen får et behandlingstilbud av god kvalitet i sitt nærmiljø.
• Høy faglig kompetanse og stort fokus på omsorg og behandling.
• God lege- og sykepleierdekning.
• Godt samarbeid med leger, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 
Kommunalt øyeblikkelighjelp døgnopphold er ikke aktuelt hvis det kan representere en mulighet for at behandlingen kan bli forringet eller at pasienten blir påført vesentlig mer eller lengre lidelse.
 
Telefon avdeling: 69 17 25 70/489 57 278
 


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 10.01.2011 13:54

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar