Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Halden Rehabiliteringssenter

  Endret:11.10.2017 08:40 Emneord (los) Halden Rehabiliteringssenter

Rehabiliteringsavdelingen er lokalisert i 5. etasje på Halden Helsehus. Avdelingen har 20 senger fordelt på 10 senger for rehabilitering og 10 senger for korttid/utredning. Det er en aktiv avdeling med stor utskiftning av pasienter. Det er lege, ergoterapeut og fysioterapeuter knyttet til avdelingen. Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og har også tett samarbeid med pasientkoordinator, hjemmesykepleien og de andre avdelingene på Helsehuset.


Her driver vi med rehabilitering etter blant annet hjerneslag, ortopediske og medisinske inngrep.
Det er ingen krav til selvhjulpenhet når pasienten kommer hit. Vi har derimot et krav til at de er treningsvillig og motivert.
Rehabiliteringssenteret er døgnbemannet med sykepleiere og hjelpepleiere.

Avdelingsleder Liv Haakestad 
 - Sammen med pasienten setter vi i 
staben opp en plan med mål for
rehabiliteringen.
Hovedmålet vårt er å få pasienten
mest mulig selvhjulpen.
Vi tilrettelegger oppholdet og
overgangen tilbake til egen bolig
ved hjelp av et tverrfaglig samarbeide,
sier avdelingsleder Liv Haakestad.
 
Trim på rehabavdelingen
 
 
 
 
 
"Det etiske verdigrunnlaget avdelingen møter pasientene med og et stort fokus på aktivitet er byggesteiner for Rehabiliteringssenteret.
 
 
 
- Vi har laget en aktivitetskalender som rommer mye forskjellig. Formiddagene brukes til fellestrim, gågrupper, enkle matlagningsprosjekter og lignende aktiviteter, mens ettermiddagene ofte blir fylt med høytlesning eller quiz, sier Haakestad.
 
- Pasientene har også ofte egentrening som de gjennomfører på ettermiddagene, skyter ergoterapeut Heidi N. Halvorsen inn.
Hun forteller at de har stort fokus på pasientstyrt rehabilitering.
- Motivasjon, samarbeide og fleksibilitet er viktig  nøkkelord som preger samarbeidet mellom pasienter og ansatte. Vi sørger for at vi sammen arbeider med en helhetlig plan sier Halvorsen.
 
Det tverrfaglige samarbeidet innebærer at avdelingen har tett kontakt med fysioterapien, ergoterapien, institusjonstjenesten, hjemmebaserte tjenester, logoped, boligkontor, NAV. For å nevne noe.
 
Ansatte rehabEn primærsykepleier og en hjelpepleier har spesielt ansvar for å gi pasienten og hans
pårørende informasjon under oppholdet. 
Rommene er store og romslige enerom og spesielt tilpasset rehabiliteringspasienter.
 
Det er fri besøkstid.
 
De fleste pasientene kommer rett fra sykehuset til Rehabiliteringssenteret.  Sykehuset sender da meldeskjema til hjemmesykepleien i det distriktet pasienten kommer fra. 
 
 
 
Plasser blir tildelt på et inntaksmøte.
Det går også an å søke om et rehabiliteringsopphold eller et vurdering/kartleggingsopphold. Da benyttes skjema: "Helse og omsorg - felleskjema" som du finner i menyen til høyre.  Dette sendes til Koordinerende fellestjeneste, Postboks 205, 1752 Halden. 

 Kontakt

 

 

 Tjenestetilbud

 

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 02.08.2011 09:49

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar