Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ernæring - Mer enn bare mat og drikke

Lisa Gustavsen Endret:20.07.2018 11:12 Emneord (los) Prosjekter, Helse og omsorg

Bakgrunn   

I forbindelse med nye rapporteringskrav fra 01.01.16 er det i IPLOS-systemet nå utviklet konkrete variabler for oppfølging av blant annet ernæring.


Kommunalavdeling helse og omsorg, Halden, ønsker å sette ernæring på dagsorden gjennom prosjekt «Ernæring – mer enn mat og drikke». Prosjektet skal bidra til en kvalitetssikring med mål om best mulig oppfølging av tjenestemottaker. Prosjektet tar utgangspunkt i nasjonale retningslinjer hvor kartlegging av ernæringsstatus, vurdering av ernæringsmessig risiko og planlegging av tiltak er vurdert som vesentlig i arbeidet med å forebygge og behandle underernæring blant mottakere av helse- og omsorgstjenester. 

Problemstilling

Med bakgrunn i relevante undersøkelser og annen forskning vil fagutviklingsprosjektet arbeide ut fra problemstillingen «Kan systematiske ernæringstiltak bidra til økt kvalitet i tjenesten?»

Mål

Målet er å utvikle, igangsette og evaluere ulike intervensjoner basert på kompetansehevende tiltak, kvalitetssikring av verktøy og metoder og ivaretakelse av pasienter/brukere i risikosonen på en mer målrettet og strukturert måte. 


Gjennomføring/tiltak:

  • Utvikle et enhetsovergripende kartleggingsverktøy som kan brukes i identifiseringen av mottakere av helse og omsorgstjenester i Halden kommune som er underernært eller som er i risikosonen for å bli det.
  • Utvikle konkrete prosedyrer som omhandler tiltak for håndtering av identifisert risiko
  • Sikre nødvendig dokumentasjon i EPJ som legger til rette for et målbart rapporteringssystem
  • Gjennomføre en skolering av ansatte, slik at de øker sin kompetanse og evne til å identifisere risikopasienter, kartlegge på en strukturert måte, og igangsette tiltak basert på kunnskapsbasert praksis. 
  • Sikre implementering og bruk av gode kartleggingsverktøy benyttes i daglig drift
  • Sikre god ledelsesforankring i alle ledd, mulig gjennom en konkret avtale.
  • Sikre økt kompetanse blant pårørende ved å tilby temakvelder om ernæring
  • Sikre god dokumentasjon i tjenesten. Dette gir også økt datagrunnlag for å måle effekt, og bidra til å skape mer forutsigbarhet og trygghet for pårørende.
  • Gjennomføre er spørreundersøkelse/intervju blant avdelingsledere for å kartlegge effekt

Ernæring.jpg

 

Prosjektleder:

Rita Labori rita.labori@halden.kommune.no

 

 

Prosjektgjennomførelse 2016 - 2017

 

I drift fra 2018

 

Ansattundersøkelse gjennomføres i 2018

(avdelingsledere, ressurspersoner, 40 slumpvis utvalte ansatte)


Opprettet: 29.12.2017 10:20

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar