Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hjelp til selvhjelp

Karine Engebretsen Endret:30.05.2018 09:54 Emneord (los) Prosjekter, Helse og omsorg

 Prosjektet Hjelp til selvhjelp - Kvalitet, Kompetanse og 

Samhandling er nå avsluttet som prosjekt, men en del av de tiltakene som har vært prøvd ut i prosjektet videreføres i drift. 


Målet med prosjektet var først og fremst å kunne bidra til mer samhandling på tvers i kommunalavdeling helse – og omsorg i Halden kommune og mellom kommunen og Høgskolen i Østfold. 


Dette ble konkretisert gjennom tre ulike delmål: 

  • bidra til å øke personalets kompetanse
  • bidra til å ivareta studenter i praksis på en bedre måte og skape gode læringsarenaer 
  • og ikke mist bidra til at pasienter og pårørende opplever god kvalitet på tjenestene de mottar


Prosjektgruppen har bestått av: 

Beate Andersen, Avdelingsleder Intermediær/korttid (leder av prosjektgruppen)
Heidi Karlsen, Fag – og kvalitetsrådgiver
Egil Bekkhus, Førstelektor HIØ
Marit Nyseth, Avdelingsleder Vaterland/Hagegata omsorgsboliger
Kari Mette Borge, Fagsykepleier Vaterland/Hagegata omsorgsboliger
Renate Olsen, koordinator Intermediær/korttid 

Sluttrapport Hjelp til selvhjelp.pdf

 

Opprettet: 25.09.2017 13:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar