Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Programvarerobot for søknadsbehandling av helse- og omsorgstjenester

Mette Sørvik Endret:30.05.2018 09:53 Emneord (los) Prosjekter, Helse og omsorg

Sarpsborg kommune har sammen med Halden kommune søkt - og fått innvilget prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen for å anskaffe og innføre programvare-robot til behandling av søknader på helsetjenester i kommunene - automatisert mottak og registrering av søknader om helse og omsorgstjenester. ​

 

Dagens skjemaer for søknad om helse og omsorgstjenester kommer inn på papir og må manuelt gjennomgås og verdiøkes. Deretter skannes søknadene inn i fagprogrammet. Videre må sak opprettes og metadata fylles inn samt at mottagende enhet må varsles. Orginalskjema arkiveres i papirarkiv. Prosessen slik den er i dag er - som følge av situasjonene beskrevet - preget av mye manuelt arbeid og utstrakt bruk av papir. 


Kommunene ønsker å teste bruken av programvarerobot for å motta og kvalitetssikre innkommende søknader automatisk for deretter å identifisere og eventuelt opprette bruker og sak i fagsystemet.

 

Formålet med prosjektet er:

  1. Kartlegge og analysere prosessen for mottak og behandling av «Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester» i hensikt å forenkle/forbedre dem.
  2. Automatisere overføring av søknadene inn i Gerica - og om mulig overføring av arkivverdig dokumentasjon fra saksbehandlingsprosessen tilbake til arkivsystem.
  3. Bygge kompetanse på analyse av arbeidsprosesser og bruk av programvareroboter
  4. Evaluere teknologien og metodene og gi anbefalinger til videre arbeid.

 

Prosjektleder:

Hilde Vatvedt, systemansvarlig for fagprogramet Gerica

hilde.vatvedt@halden.kommune.no

 

 

Opprettet: 29.12.2017 10:00

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar