Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hjemmesykepleie

Karine Engebretsen Endret:22.05.2017 08:31 Emneord (los) Hjemmesykepleie, Hjemmetjenester

Hjemme.jpgUnder enheten Hjemmesykepleie finner du:

- Hjemmesykepleie
- Praktisk bistand/hjemmehjelp

Hjemmesykepleie (personrettet hjelp) er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, omsorg og veiledning til hjemmeboende syke og funksjonshemmede.

Praktisk bistand/hjemmehjelp er hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Det blir foretatt et hjemmebesøk med kartlegging av søkerens behov, før vedtak gjøres. Tjenestene tildeles etter individuell vurdering av behovet ut fra gitte kriterier. Tjenestene tildeles for en tidsbegrenset periode.
 
Intensjonen med hjemmebaserte tjenester er å yte hjelp slik at alle som vil kan klare å være hjemme.
 
De som arbeider i Haldens fire distrikter; Idd, Berg, Rokke og Sentrum opplever at det er mange med omfattende hjelpebehov som kan bo hjemme med bistand fra hjemmesykepleien.

Å kartlegge og informere om rettigheter og hvilke tjenester som passer den enkelte er et viktig redskap i arbeidet.
 
Hjemmebaserte tjenester spenner over det spekteret som et hjemmeliv består av. Etter vedtak skal det ytes sykepleie og praktisk bistand til de som trenger det for å kunne opprettholde et verdig liv i sitt eget hjem. Hjemmebaserte tjenester har også to nattevakter som betjener hele Halden kommune.

Hjemmehjelp
Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Distriktene i hjemmebaserte tjenester er samlokalisert i Osbekkgata 4
 
 
Avdelingsledere:
Sentrum
Klara S. Friberg
Tlf: 69 17 47 47
Idd  
Anita Fagerlie
Tlf: 69 17 49 48
Rokke
Kari Beate Engen Gulbrandsen
Tlf: 69 17 49 39
Berg
Synnøve Myrvang
Tlf: 69 17 46 07
​Hjemmehjelpstjenesten
Anne Andreassen
Tlf 69 17 45 15
 

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar