Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Koordinerende fellestjeneste

Lisa Gustavsen Endret:15.12.2017 10:21 Emneord (los) Koordinerende fellestjenester

rådhus-002.png

Koordinerende fellestjeneste har en overgripende funksjon i forhold til kommunalavdelingens enheter. Tjenesten samordner kommunens helse- og omsorgstjenester i samarbeider med andre etater og eksterne tjenester for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottaker.


 Koordinerende fellestjeneste er Halden kommunes formelle koordinerende enhet ihht. sentrale bestemmelser.
 
  • Koordinerende fellestjeneste er direkte underlagt kommunalsjef helse og omsorg.
  • Forvaltningsleder er delegert kommunalsjefens ansvar for all saksbehandling hjemlet i enkeltvedtak - dvs. tildeling av tjenester innom alle områder med enkeltvedtak. Unntak er barnevern
  • I tillegg arbeider koordinerende fellestjenesten med forebyggende virksomhet, opplysning, råd og veiledning, samarbeid med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner, boliger til vanskeligstilte, hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg selv, rett til individuell plan, tiltak ved særlig tyngende omsorgsoppgaver, rettigheter for og begrensning/kontroll med bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming.
Fagkonsulentene i koordinerende fellestjeneste er ressurspersoner overfor enhetene i vanskelige saker slik at standard følges og lik saksbehandling på tvers av enhetene sikres.
 
Koordinerende fellestjeneste er kommunens boligkontor og Husbankens låne- og tilskuddsordninger saksbehandles her. Tjenesten er programansvarlig for kommunens samarbeid med Husbanken i forbindelse med ”Boligsosialt utviklingsprogram” og er pådriver av kommunal-avdelingens kompetanse- og kvalitetsutvikling hvori inngår opplæring, samordning av prosjekter/tilskuddsordninger, o.l.
 
Kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 205, 1752 Halden
Besøksadresse: Storgata 8
Telefon: 69 17 45 00 (kommunens sentralbord) 
 
 
Opprettet: 20.12.2016 17:55

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar