Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Legetjenester

Karine Engebretsen Endret:19.02.2018 10:23 Emneord (los) Helse og omsorg, Legetjenester

Legetjenester.png

Under Legetjenester finner du:

 • Kommunelegekontoret 
 • Privatpraktiserende fastleger
 • Helsekontoret (kommuneoverlege og Miljørettet helsevern, vaksinasjonskontoret, flyktninghelseteamet) 
 • Institusjonslegetjenesten
 • Helsestasjonslegetjenesten 

Legetjenester ligger organisert under enhet Helsehus

 

Kommunelegekontoret, tlf 69174661
Kommunelegekontoret ligger sentralt i Jakob Blochs gate 4 og er åpent mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00 og fredag kl.9.00 til 15.00. 

Ekspedisjonen er stengt for lunsj mellom kl.11.15 og kl.12.15

Kontoret har fastleger og en turnuslege, samt to sekretærer i fulle stillinger og en sekretær i 20 % stilling.

Legene har ved siden av å være fastleger kommunalt arbeid ved helsestasjon og i institusjoner. Ved kontoret har man mulighet til å ta spirometri, blodtrykk, m.m.

Pas. som har opprettet  elektronisk tjeneste kan bestille resepter, SMS påminnelser, elektronisk  timebestilling via

www.besoklegen.no

  

Helsekontoret, tlf 69174660
Helsekontoret omfatter vaksinasjonskontoret, kommuneoverlegen, flyktninghelseteam og miljørettet helsevern.

Vaksinasjonskontoret har helsesøster tilgjengelig mandag og torsdag. Sekretær er tilstede på kontoret mandag og torsdag fra kl 08.00 til 15.00, og tilgjengelig på telefon mandag, onsdag, torsdag og fredag. 

Her kan det tas reisevaksiner, influensavaksiner og vaksine mot flått.


Miljørettet helsevern, tlf 99087066
 
 

Folkehelseloven kapittel 3 legger ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern til kommunene. I Halden er det kommuneoverlegen som har ansvaret.

Ansvarsområde

 • Arbeidet innen miljørettet helsevern består blant annet av:
 • Rådgivning og behandling av klagesaker
 • Uttalelser i plansaker
 • Tilsyn med virksomheter og eiendommer, f.eks. skoler, barnehager og solarier
 • Behandling av søknader for virksomheter som er melde- og godkjenningspliktige
 • Ha oversikt over positive og negative miljøfaktorer som han ha innvirkning på helsen


Miljøfaktorer som kan påvirke helse og trivsel

 • Inneklima
 • Støy
 • Luftforurensning
 • Stråling (elektromagnetisk stråling, radon, solarier)
 • Forurensning til vann og grunn
 • Lukt
 • Skadedyr
 • Smittestoffer inkl. Legionella
 • Avfallshåndtering

Kontaktpersoner miljørettet helsevern:
Martine Ringdal, tlf 99087066


Organisert under Helsehuset ligger også

Helseavdelingen ved Halden fengsel
 
Ved helseavdelingen jobber følgende yrkesgrupper:
 • Lege
 • Sykepleiere
 • Fysioterapeuter
Helsetjenesten til innsatte er lovregulert i Kommunehelsetjenesteloven. Innsatte i fengsel skal ha likeverdig helsetjenestetilbud som befolkningen forøvrig. Enkelte tjenester kan likevel være noe annerledes i et fengsel av sikkerhetsmessige hensyn.
 
Vi yter nødvendig helsehjelp og det innebærer: 

Forebyggende helsearbeid 
- tilbud om individuell og generell informasjon om helse.
- tilbud om vaksinering av innsatte som vurderes å være i en risikogruppe.

Helseundersøkelse, behandling og rehabilitering
- Alle nyinnsatte får tilbud om innkomstsamtale med sykepleier.
- Ved innkomst kan den innsatte be om helseundersøkelse.
- Vi har bl.a. legekontor, laboratorium og undersøkelsesrom.
- Vi har fysioterapeuter med tilrettelagt behandlingsrom.
- Helseavdelingen er driftet av Halden kommune og legen henviser videre til spesialisthelsetjenesten ved behov (dvs. sykehus, psykiatriske institusjoner og andre behandlingsinstitusjoner). 
- Vi samarbeider med andre instanser i fengselet, f.eks. når det gjelder Individuell Plan og planlegging av tiden etter løslatelse. 

Pleie og omsorg
- Helseavdelingen yter tjenester etter vurdering av den enkelte innsattes behov og funksjonsnivå. 
- Vi har støttesamtaler og oppfølging av innsatte med angst, lette depresjoner, administrering av medisiner ved ADHD og bistand ved rusrelatert psykiske lidelser. Ved andre psykiske lidelser, vurderes henvisning til spesialisthelsetjenesten.  


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar