Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Omsorgsboliger

Karine Engebretsen Endret:08.11.2017 12:43 Emneord (los) Omsorgsboliger

Omsorgsboligene.png

Området har ansvar for omsorgsboligene med heldøgns-bemanning i enheten.

Søsterveien, Bergheim Trygdeboliger, Brygga, Hagegata og Vaterland er tradisjonelle omsorgsboliger for brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig boform. Bergheim Bofellesskap 1-6 er omsorgsboliger tilrettelagt for brukere med demenssykdom.

 
Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte.

Det vektlegges at brukere / beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 27.04.2016 09:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar