Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Enhet rus og psykisk helse

Lisa Gustavsen Endret:15.06.2018 10:11 Emneord (los) Rus og psykiatri, Helse og omsorg

De fleste rus og psykiatritjenestene er samlet i Busterudgata 3, St.Joseph. Det gis tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer og inneholder:


Avdeling psykisk helse


Psykisk helseteam


Psykisk helseteam gir tilbud til personer med ulike psykiske lidelser som angst, depresjon og mer alvorlige tilstander. Tilbudet er vedtaksbasert og kan bestå av støtte- og behandlingssamtaler alene eller i gruppe, kurs i depresjonsmestring (KiD), angstmestringskurs og kunnskapsformidlende familiearbeid.

Før oppstart av tjenesten inviteres søkeren til en kartleggingssamtale hvor fokusområde og mål for vedtaksperioden blir definert.
Tjenestens formål er å bidra til bedring, stabilisering og mestring av psykisk uhelse.


Aktivitetssenter for psykisk helse

Aktivitetssenteret er et aktivitets- og behandlingstilbud for personer med psykiske lidelser. Hensikten med tilbudet er å styrke pasientens evne til selvstendighet, hindre isolasjon og ensomhet, samt forebygge tilbakefall gjennom gruppebasert tilnærming.
Pasienter i målgruppen får tilbud om plass ved senteret for 6 måneder av gangen.

Aldersgruppe: 18-75 år.
Åpningstider:Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 09-15 (sommertid 14.30), ons:15-21(20.30)


Avdeling rustjenester


Feltteamet


Gir tjenester til i hovedsak unge personer som har en ROP lidelse (rus- og psykisk lidelse) og som har et betydelig hjelpebehov. Teamet jobber i turnus og hjelpen ytes i den enkeltes hjem. Hjelpen er vedtaksbasert og består av motivasjonssamtaler, praktiske gjøremål og bistand til å ta kontakt med andre instanser.

Rusteamet


Rusteamet arbeider på dagtid og gir tjenester til personer som ønsker hjelp til å jobbe seg ut av sin rusavhengighet. Oppfølgingen kan bestå av samtaler, praktisk hjelp og motivasjonsarbeid. I tillegg tilbys råd og veiledning til pårørende. Teamet har ansvar for oppfølging av gravide rusavhengige. Tilbudet er vedtaksbasert.

Rusteamet vurderer, igangsetter og følger opp tvangsvedtak etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester §§ 10.2 og 10.3

Helsestasjon for rusavhengige


Dette er et lavterskeltiltak for rusavhengige over 18 år hvor fokus er smitteforebygging og skadereduksjon. Det deles ut nytt brukerutstyr og i tillegg tilbys sårbehandling og samtaler. Helsestasjonen holder til i nyoppussede lokaler i Senter for rus og psykisk helse på St. Joseph. Helsestasjonen er bemannet med sykepleier og tilbudet er gratis.

Åpningstider: Mandag til fredag 9-15.


Lavterskeltiltak for rusavhengige


Målet med tiltaket er å være et lavterskeltilbud for rusavhengige som ønsker å komme i kontakt med hjelpeapparatet. Tiltaket er ikke vedtaksbasert. Stedet er bemannet hver dag og det er bare å komme innom. Det er tilrettelagt med dusj, vaskemaskin og lån av pc. I tillegg gis det mulighet for samtaler. Vi holder til i Senter for rus og psykisk helse på St. Joseph

Tiltaket er under oppbygging og utvikling.
Åpningstider: Mandag til fredag 9-15.


Avdeling oppfølgingsboliger


Oppfølgingsbolig psykisk helse er et tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse av kronisk art.

Avdelingen, som er døgnbemannet, inneholder leiligheter, personalbase og fellesarealer. Syv leiligheter er for beboere som trenger tett oppfølging. I tillegg til disse er 15 leiligheter fordelt på 3 hus i nærområdet. Beboerne mottar tjenester fra personalet på basen. Tjenestene gis etter individuell vurdering og vedtak. Tjenesten gis i hovedsak i beboernes hjem
Hvor finner jeg svar?

I menyen til venstre finner du informasjon om kommunens tilbud innen helse og omsorg. I menyen til høyre finner du kontaktinformasjon og relevante skjemaer


Hvem har ansvaret?

I Halden kommune er dette arbeidet organisert i Kommunalavdeling helse og omsorg som ledes av kommunalsjef Veronica Aam. Enhetsleder for Rus og psykiatritjenester er Marit Skauge Johnsen, marit.skauge.johnsen@halden.kommune.no


Kontaktinformasjon

Er det noe vi kan hjelpe deg med, er du velkommen til å ta kontakt. 
Ønsker du å finne kontaktinformasjon til de ulike avdelingene innen rus og psykiatri kan du bruke menyen under hvis du leser dette på mobil/nettbrett, eller menyen øverst til høyre hvis du leser dette på en datamaskin.

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 13.04.2011 11:30

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar