Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forsterket helsestasjon

Forsterket helsestasjon kan bistå barnefamilier som har behov for mer støtte og veiledning enn hva den ordinære helsestasjon kan tilby. 

Om enheten

Barnefamilier er her definert til å omfatte tiden fra mor er gravid og frem til barnet begynner på skolen. Forsterket helsestasjon er et frivillig tilbud og kan tilby råd og veiledning vedrørende:
- Økonomi
- Boligspørsmål
- Foreldrerollen

I tillegg kan det gis tilbud om Marte Meo veiledning ved samspillsproblemer. Det tilbys deltakelse i gruppe for mødre med barn og unge gravide og støttesamtaler i forbindelse med psykiske/sosiale problemer.

Kontaktinformasjon

Post- og besøksadresse: Os allè 4, 1777 Halden
Telefon: 69 17 46 62
Leder: Liv Steilbu

Åpningstider

Mandag - fredag kl 0800 – 1545 ( 15.september – 14. mai)
Mandag - fredag kl 0800 - 1500 ( 15. mai – 14. september)

Kontaktpersoner

Dordi Bruseth Kontaktperson93244068 dordi.bruseth@halden.kommune.no
Stine RamdahlVeileder foreldre/barn99126187 stine.irene.ramdahl@halden.kommune.no
Liv Steilbu Enhetsleder helsesøstertjenesten69174620 liv.steilbu@halden.kommune.no

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar