Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Enhet helsehus

Enhet helsehus omfatter både forebyggende tjenester og behandling samt Halden helsehus.
Under Enhet helsehus ligger Aktivitet og mestring, Legevakt for Halden og Aremark, Fengselshelsetjenesten, Legetjenester, 2.avdeling - akutt døgnplasser, 4.avdeling - lindrende enhet, Rehabiliteringsavdelingen og Område Rus og psykiatri.


Solfrid Damgård.jpg
Enhet helsehus
 Enhetsleder Solfrid Ramdal

solfrid.ramdal@halden.kommune.no 
Halvard Bø.jpg
Legetjenester
Halvard Bø

halvard.bo@halden.kommune.no
Ann-Sofie.jpg
Aktivitet og mestring
Ann-Sofie Næss
ann.sofie.naess@halden.kommune.no
Marit-Skauge-Johnsen.png
Rus- og psykiatritjenesten
Marit Skauge Johnsen

marit.skauge.johnsen@halden.kommune.no
 

 Kommunelegekontoret er organisert under Legetjenester og er et fastlegekontor med listepasienter på linje med de øvrige legekontorene i byen. Enheten ivaretar også kommunens kontakt med fastlegene og med de privatpraktiserende fysioterapeutene.

Kommuneoverlegen har ansvar for de samfunnsmedisinske oppgavene kommunene er pålagt i lovverket så som smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap, samt medisinskfaglig rådgivning overfor de øvrige kommunale helsetjenestene. 
 
Intermediæravdelingen i andre etasje på Helsehuset er en avdeling for øyeblikkelig hjelp innleggelser og utskrivningsklare pasienter fra sykehuset

Lindrende enhet/langtidsplasser, 4.avdeling har langtidsplasser for pasienter uten demens og øremerkede senger til lindrende behandling i livets slutt.

Om enheten

 


Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Kjærlighetsstien 28, 1781 Halden
Sentralbord: 69 17 25 43
Telefax: 69 17 25 41

Åpningstider

Kontaktpersoner

Mariann DybedalSekretær69172543 mariann.dybedal@halden.kommune.no
Unni Johansen Avdelingsleder 4.avdeling69172578 unni.synnove.johansen@halden.kommune.no
Beate AndersenAvdelingsleder intermediær avdeling6917257294822251beate.andersen@halden.kommune.no
Liv Haakestad Avdelingsleder rehab69172594 liv.haakestad@halden.kommune.no
Solfrid RamdalEnhetsleder6917461690213596solfrid.ramdal@halden.kommune.no

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar