Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Enhet helsehus

Enhet helsehus omfatter både forebyggende tjenester og behandling samt Halden helsehus.
 

Under enhet helsehus ligger Halden helsehus, Behandlende tjenester, Rehabilitering og aktivitet og Rus- og psykiatritjenesten

Solfrid Damgård.jpg
Enhet helsehus
 Enhetsleder Solfrid Damgaard

solfrid.damgaard@halden.kommune.no 
Halvard Bø.jpg
Behandlende tjenester
Halvard Bø

halvard.bo@halden.kommune.no
Ann-Sofie.jpg
Rehabilitering og aktivitet
Ann-Sofie Næss
ann.sofie.naess@halden.kommune.no
Marit-Skauge-Johnsen.png
Rus- og psykiatritjenesten
Marit Skauge Johnsen

marit.skauge.johnsen@halden.kommune.no
 

 Kommunelegekontoret er organisert under Behandlende tjenester og er et fastlegekontor med listepasienter på linje med de øvrige legekontorene i byen. Enheten ivaretar også kommunens kontakt med fastlegene og med de privatpraktiserende fysioterapeutene.

Kommuneoverlegen har dessuten ansvar for de samfunnsmedisinske oppgavene kommunene er pålagt i lovverket så som smittevern, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap, samt medisinskfaglig rådgivning overfor de øvrige kommunale helsetjenestene. 
 
Halden helsehus er et somatisk sykehjem og Haldens største arbeidsplass innen helsesektoren. Helsehuset er tilknyttet tjenester som lab, røntgen, fysio- og ergoterapi.
 

Det er et noe differensiert pasientbelegg i de fire avdelingene på Halden Helsehus:

Intermediæravdelingen i andre etasje er en avdeling for øyeblikkelig hjelp innleggelser og utskrivningsklare pasienter fra sykehuset
3.avdeling har et pasientgrunnlag basert på langtidspasienter, og ansatte med god kompetanse innen demens. God erfaring innen smittevern og kan tilrettelegge for MRSA pasienter. Org. messig hører denne avdelingen under Enhet sykehjem.
4.avdeling har langtidsplasser for pasienter uten demens og øremerkede senger til lindrende behandling i livets slutt.
5.avdeling er en rehabiliteringsavdeling.

Om enheten

 


Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Kjærlighetsstien 28, 1781 Halden
Sentralbord: 69 17 25 43
Telefax: 69 17 25 41

Åpningstider

Kontaktpersoner

Mariann DybedalSekretær69172543 mariann.dybedal@halden.kommune.no
Unni Synnøve Johansen Avdelingsleder 4.avdeling69172578 unni.synnove.johansen@halden.kommune.no
Beate AndersenAvdelingsleder intermediær avdeling6917257294822251beate.andersen@halden.kommune.no
Liv Haakestad Avdelingsleder 69172594 liv.haakestad@halden.kommune.no
Line RiganAvdelingsleder 3.avd69172575 line.rigan@halden.kommune.no
Solfrid DamgaardEnhetsleder6917461690213596solfrid.damgaard@halden.kommune.no

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar