Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kommunalavdeling Helse og omsorg


Her finner du informasjon om sykehjemsplass, hjemmetjenester, boligtilbud og andre helse- og omsorgstjenester i Halden kommune.

Om enheten

Kommunalsjef for helse og omsorg er Veronca Aam, tlf 69 17 48 80
Her finner du mer informasjon om helsetjenester

Halden skal være en kommune som er preget av trygghet, livsutfoldelse og gode levekår som fremmer folkehelsen. Den enkelte skal ha mulighet til å leve og bo selvstendig, og
til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. Barn og unge skal sikres et trygt og godt oppvekstmiljø.
Den enkelte innbygger skal kunne bidra til fellesskapets beste ved deltakelse, likestilling og brukermedvirkning. Kommunens tjenestetilbud skal gi best mulig individuelt tilpasset støtte og bistand til innbyggere som har behov for dette.

Kommunalsjefen har det overordnede ansvaret for driften av kommunalavdeling helse og omsorg.

Koordinerende fellestjenester er direkte underlagt kommunalsjef helse og omsorg. Tjenesten har en overgripende funksjon i forhold til kommunalavdelingens enheter.
 
Kommunalsjef Veronica Aam

Veronica_portrett

Mette Sörvik, Gina Brekke, Inger Lund Olsen og Øyvind Grandahl er rådgivere i kommunalsjefens stab.                                                                                                   

Mette Sörvik.jpg Gina Brekke.jpgInger-Lund-Olsen-1.png Øyvind-Grandahl.png

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgt. 8, 1771 Halden

Telefaks: 69 18 00 58
Mailadresse: postmottak@halden.kommune.no

 

Åpningstider

Kontaktpersoner

Gina Anette BrekkeRådgiver93243236 gina.anette.brekke@halden.kommune.no
Veronica AamKommunalsjef69174880 veronica.aam@halden.kommune.no
Mette SörvikRådgiver95198118 mette.sorvik@halden.kommune.no
Øyvind A Grandahl Konsulent, BOSO6917462293243200oyvind.grandahl@halden.kommune.no
Inger Lund OlsenRådgiver 93243237inger.olsen@halden.kommune.no

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar