Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Helsestasjon - helsesøster- og jordmortjenesten


Halden helsestasjon yter helsestasjonstjenester til alle som bor i Halden, og svangerskapsomsorg til gravide i Halden og Aremark.

Om enheten

Telefonen på helsestasjonen: 69 17 46 62, er åpen fra kl 8.30-15.00
Hver dag stenges telefonen for lunsj mellom kl.11.30 og 12.00.
 
Helsestasjon for ungdom er åpen mandager og torsdager kl.15-17. Bare torsdager på sommerstid. 
 
Åpen helsestasjon har vi mandager og torsdager kl.12.30 - 14. Da kan man komme uten timeavtale for vektkontroll eller andre spørsmål.
 
Forsterket helsestasjon er en del av Halden helsestasjon, og kan bistå gravide og barnefamilier som har behov for ekstra støtte og veiledning slik at barnet får en best mulig oppvekst og utvikling.
Forsterket helsestasjon er et frivillig tilbud og kan tilby veiledning i foreldrerollen, gir støtte/veiledning ved rus eller psykiske problemer, og kan gi bistand i praktiske og økonomiske utfordringer og kan tilby deltakelse i mammagruppe.
Ta kontakt med Halden helsestasjon hvis du ønsker hjelp fra Forsterket helsestasjon.
 
 
Aktuelle lover:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

 
Aktuelle forskrifter:
Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons-og skolehelsetjenesten:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450
 

Kontaktinformasjon

Post- og besøksadresse: Os allè 4, 1777 Halden
Telefon: 69 17 46 62

Åpningstider

Kontaktpersoner

Liv Steilbu Enhetsleder helsesøstertjenesten69174620 liv.steilbu@halden.kommune.no

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar