Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Helsestasjon - helsesøster- og jordmortjenesten


Halden helsestasjon yter helsestasjonstjenester til alle som bor i Halden, og svangerskapsomsorg til gravide i Halden og Aremark.

Om enheten

Telefonen på helsestasjonen 69 17 46 62, er åpen fra kl 8.30-15.00
Hver dag stenges telefonen for lunsj mellom kl.11.30 og 12.00.
 
Helsestasjon for ungdom er åpen mandager og torsdager kl.15-17. Bare torsdager på sommerstid. 
 
Åpen helsestasjon har vi mandager og torsdager kl.12.30 - 14. Da kan man komme uten timeavtale for vektkontroll eller andre spørsmål.
 
 
Aktuelle lover:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

 
Aktuelle forskrifter:
Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons-og skolehelsetjenesten:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450
 

Kontaktinformasjon

Post- og besøksadresse: Os allè 4, 1777 Halden
Telefon: 69 17 46 62

Åpningstider

Kontaktpersoner

Liv Steilbu Enhetsleder helsesøstertjenesten69174620 liv.steilbu@halden.kommune.no

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar