Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Helsestasjonstjenesten

 

Om enheten

 
Halden helsestasjon yter helsestasjonstjenester til alle som bor i Halden, og svangerskapsomsorg til gravide i Halden og Aremark.
 
 
 
Aktuelle lover:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

 
Aktuelle forskrifter:
Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons-og skolehelsetjenesten:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-03-450
 

Kontaktinformasjon

Post- og besøksadresse: Os allè 4, 1777 Halden
Telefon: 69 17 46 62
 

Åpningstider

Halden helsestasjon er åpen fra kl 8-15 alle hverdager.

Tlf.: 69 17 46 62 for timebestilling til helsesøster eller jordmor. Telefontid er fra kl 8.30-15, stengt mellom kl 11.30-12.

Hver mandag og torsdag kl 12.30-14 har vi drop-in. Da kan man komme innom uten timeavtale for vektkontroll av barnet eller andre spørsmål. 

Kontaktpersoner

Liv Steilbu Enhetsleder helsesøstertjenesten69174620 liv.steilbu@halden.kommune.no

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar