Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Avdeling for samfunnsutvikling

Om enheten


Avdeling for samfunnsutvikling består av fire områder:

  • Folkehelse
  • Næring
  • Overordnet plan
  • Strategisk eiendom

Folkehelse
Folkehelserådgiveren har en sektorovergripende rolle. Således er det flere lovverk som forplikter kommunen i forhold til forebyggende og helsefremmende arbeid. Den viktigste lovene for kommunens folkehelsearbeid er folkehelseloven, plan og bygningsloven og lov om helsetjenester i kommunen som sier at helsetjenestene skal bidra i folkehelsearbeidet.

Hovedmålsettingen med folkehelsearbeid er å bidra til flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.

Alle sektorer har ansvar for å bidra til en bedre folkehelse. Eksempler på faktorer som påvirker dette er utdanning, arbeid, bo- og nærmiljøer, ren luft, fravær av støy, gang- og sykkelstier, turstier og friluftsliv, fysisk aktivitet i skolen.

Folkehelserådgiver
Gun Kleve

gun.kleve@halden.kommune.no


Næring
Området har følgende hovedarbeidsområder:

• Iverksette og følge opp næringspolitiske tiltak som fattes av kommunens politiske organer.
• Kommunens hovedkontakt overfor næringslivet.
• Kontakt for næringslivet i forbindelse med etablering, lokalisering,
virkemiddelapparat og næringspolitisk planlegging.
• Arbeid med og ansvar for oppfølging av strategisk næringsplan
• Prosjektansvarlig for næringspolitiske utviklingsprosjekter.
• Sekretær for Hovedutvalg for næring og eiendom, Halden Næringsråd​ og Profileringsutvalget

Mer informasjon om næring.

Strategisk næringsplan.JPG

 

Kontaktinformasjon


Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgt. 7, 1771 Halden

Tlf: 69 17 45 00
Telefaks: 69 18 00 58
Mailadresse: postmottak@halden.kommune.no


Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.30-15.30 (15. september - 14. mai)
Sommertid:
Mandag - fredag kl. 07.30-15.00 (15. mai - 14. september)

Kontaktpersoner

Jens-Petter BergetLeder4022145440221454jens-petter.berget@halden.kommune.no
Gina FinsrudProsjektleder6917476197742940gina.finsrud@halden.kommune.no
Espen SøråsSpesialrådgiver6917476493243241espen.soras@halden.kommune.no
Gun KleveFolkehelsekoordinator6917452393243233gun.kleve@halden.kommune.no
Åsmund BråtekasSpesialrådgiver6917455993243168asmund.bratekas@halden.kommune.no
Anneli NesbakkenRådgiver69174614 anneli.nesbakken@halden.kommune.no

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar