Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilskuddsordninger

  Endret:10.07.2018 13:29 Emneord (los) Kultur og fritid, Tilskuddsordninger

Søknad om kulturmidler

Det kan søkes om støtte til:
Små og store kulturarrangementer, kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter: Festivaler, konserter, inspillinger, forestillinger, utstillinger, musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturminnearbeid.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er i dag hjemlet i lov om pengespill m.v., samt forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 11.desember 1992. Mer detaljerte bestemmelser er gitt i "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732)". Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Søkere av tilskudd plikter å gjøre seg kjent med vilkårene knyttet til tilskuddsordningen.

Støtte til lokale kulturarenaer

Klikk her for mer informasjon

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

Opprettet: 10.01.2013 10:53

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar