Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Friplass

  Endret:26.07.2017 13:57 Emneord (los) Kulturskolen

Halden kulturskole

Svar på søknad om friplass sendes bare til elever (søkere som har bekreftet plass på kulturskolen.)

MERK: Skjemaet kan ikke sendes elektronisk. Ta en utskrift. Fyll ut skjemaet og lever/send det til kulturskolen. Svar på søknad om friplass sendes bare til søkere som har fått plass som elev. Skjemaet finner du under "Tjenester" i menyen til høyre.
 
Betingelse for friplass

Må leses før søknaden leveres.
 
Friplass på økonomisk grunnlag innvilges til elever i alder til og med videregående skole, eller maks fylt 18 år i skoleårets høstsemester, når samlet personlig skattbar brutto årsinntekt for foresatte er på kr. 280,000- eller lavere (beløpet oppjusteres årlig innen 20.aug)
Barnebidrag regnes som inntekt. Kontantstøtte og/eller barnetrygd regnes ikke som inntekt. Dette gjelder den inntekt foresatte har kalenderåret eleven begynner på kulturskolen. Hvis inntekten i løpet av året kommer over fribeløpet, plikter søkeren å gi beskjed til kulturskolen.


Betalingsfritak gjelder ikke for instrumentleie.


MERK: En underskrevet søknad gir kommunen rett til å innhente opplysninger om foresattes inntekt i inntil 2 år etter at friplass er innvilget. Saksbehandler har taushetsplikt. Uriktige opplysninger som fører til friplass gir etterbetaling av elevavgift pluss gebyr.

Hvis en elev ikke benytter seg av godkjent friplass av andre årsaker enn sykdom, mister eleven sin plass.

 Kontakt

 

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

Opprettet: 02.05.2013 09:43

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar