Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kunngjøringer/planer/dokumenter til offentlig ettersyn

SP_Setup Endret:09.08.2018 11:26
Her finner du en samlet oversikt over planer og dokumenter som ligger ute til høring, kunngjøringer og dokumenter til offentlig ettersyn.
 
Dersom du ønsker å gi tilbakemeldinger på det som ligger ute kan du gjøre det på flere måter:
  1. Fyll det elektroniske skjemaet du finner her:  Høringsuttalelser
  2. Skriv ut pdf-skjema fra det elektroniske skjemaet under punkt 1, fyll ut og send til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  3. Skriv brev i fri form til Halden kommune. Send brev til Halden kommune Postboks 150, 1751 Halden. Merk med dem som er oppgitt i dokumentet.
  4. Send mail til Halden kommune; postmottak@halden.kommune.no

 

 

 

 

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale
Hvem fortjener årets byggeskikkpris?
Forslag til "Detaljregulering for fortau langs Hovsveien" - Høring og offentlig ettersyn
Varsel om oppstart av områderegulering Busterudkleiva
Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for klima- og energiplan
Forslag til "Detaljregulering for Svinesundsveien 330 Isebakkeveien 6/11 og Sørlifjellet 4" høring og offentlig ettersyn
Tilskudd til kunst- og kulturformål 2018
Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Halden - Rullering av planens handlingsdel
Kunngjøring av nytt ordensreglement for gjestehavn og småbåthavn
Høring – Ny midlertidig lokal ordensforskrift for Halden kommunes havn og farvann
Varsel om oppstart av arbeid med "Detaljregulering for Tista senter"
Planprogram for Nærings- og sysselsettingsplan
Kunngjøring av planvedtak detaljregulering for Rishaughøgda
Høring Økonomiplan 2019-2022
Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Fjordveien 7
Kommuneplanens arealdel, oppstart av planarbeid og høring av planprogram
Kommuneplan for Halden, samfunnsdelen 2018 – 2050
Valg av meddommere – til offentlig ettersyn
Forslag til "Detaljregulering for Idd kirke" - høring og offentlig ettersyn
Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for Fredriksten festning
Regler om gatesalg, spray og heliumballonger på 17. mai
Varsel om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Aspeveien 1A
Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for Orødveien 22, gnr bnr 145 108 m.fl.
Kunngjøring om matavfall og restavfall
Ny grave- og arbeidsinstruks
Varsel om oppstart av arbeid med «Detaljregulering for Os oppvekstsenter
Høring og offentlig ettersyn – mindre endring av reguleringsplan for Svinesundparken nord
Kunngjøring av planvedtak - detaljregulering for Veden
Kunngjøring av planvedtak - Detaljregulering for Tørka - Tistedal
Tilskudd til kunst- og kulturformål

 
Opprettet: 15.11.2010 13:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar