Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Åpningen av Dyrendalsveien utsettes

Henrik Meyer Endret:22.03.2018 12:24

​Arbeidene med nytt vann- og avløpsnett i Dyrendalsveien går bra. Likevel gjør en kald vinter og uventede tekniske problemer at åpningen av veien utsettes til 1. mai.

Dyrendalsveien har vært stengt mellom Alfheim og YX-stasjonen på Brødløs siden januar på grunn av planlagt oppgradering av vann- og avløpsnettet. Den opprinnelige planen var at denne veistrekningen skulle åpnes igjen 28. mars. 

- Til tross for at arbeidene er meget godt i gang og vi er fremme ved Busterudkleiva ved YX-stasjonen til rett tid, så må åpningen av Dyrendalsveien dessverre utsettes. Det beklager vi, men vi håper på forståelse for dette, sier prosjektleder Thor Egil Sætre i Halden kommune.


To grunner til forsinkelse

Det var forsinkelser på dette prosjektet i oppstarten, men med ekstra innsats er det jobbet inn igjen. Det er to andre årsaker til at åpningen nå må utsettes. 

Det har oppstått uventede tekniske problemer ved Dyrendalsveien 51. Det gjør at deler av trasévalget i det området må endres. Det er omtrent 50 meter med rør som må legges i en annen trasé enn opprinnelig planlagt. Dette er i hovedsak utenfor veien, men det må utføres før veien kan åpnes. 

I tillegg har den kalde vinteren gitt noen ekstra utfordringer for anleggsarbeiderne i Dyrendalsveien. 

- Det har vært en meget streng vinter og entreprenøren har slitt med 50-70 centimeter tele. Før asfalt kan legges må all tele være borte. Legges det asfalt på masser med tele i, vil setninger oppstå umiddelbart. For å unngå det venter vi nå med asfaltering til uke 17, sier Thor Egil Sætre. 


Videre fremdrift

Det skal legges to lag med asfalt før veien er helt ferdig. Det første asfaltlaget legges altså i uke 17. Når det er lagt åpnes denne delen av Dyrendalsveien igjen. Det betyr at Dyrendalsveien vil åpnes til 1. mai. 

Det første asfaltlaget må ligge en stund med trafikk på, før det kan legges mer asfalt. Før det gjøres skal det limes kantsten og bygges nye fortau. Endelig asfaltlag på denne strekningen vil bli utført høsten 2018 eller våren 2019.

Dette prosjektet inkluderer mer enn veistrekningen det har vært jobbet på til nå. Fortsatt gjenstår den øvre delen av Dyrendalsveien mellom de to bensinstasjonene på Brødløs, Grønliveien mellom Dyrendals- og BRA-veien, en mindre strekning i Kullveien mot Dyrendalsveien, samt rørlegging i flere private hager parallelt med Dyrendalsveien. Videre fremdrift for det som gjenstår blir avklart noe senere.

Mer informasjon

De blå markeringene i bildet under viser alle steder det skal graves som del av dette prosjektet fremover mot høsten.

Dyrendal_Alfheim_VA-prosjekt2018.png
Opprettet: 22.03.2018 12:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar