Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Barnehageopptak 2018

Henrik Meyer Endret:14.02.2018 15:16

​Fristen for søknad om barnehageplass for barnehageåret 2018/2019 er 15. mars 2018. Her er det du må vite om retten til barnehageplass.

Det er samordnet opptak for alle barnehager i Halden. Det betyr at alle søknader om barnehageplass skal gå via Halden kommunes søkeportal - uansett om du søker plass i en kommunal eller en privat barnehage. Her finner du søkeportalen:


Dette må du vite om retten til barnehageplass:


  • Det må være søkt om barnehageplass innen fristen for hovedopptak (15. mars)
  • Alle barn som fyller ett år i perioden 1. august til 30. november, har nå rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden de er født i. 

Eksempel;
Ola fyller 1 år i oktober. Foreldre har søkt om barnehageplass innen fristen 15.mars. Ola har rett til barnehageplass innen 31.oktober. Dersom foreldre søker om plass 16. mars eller senere, bortfaller retten til plass fra oktober måned.  

  • Det forutsettes at barnet har bostedsadresse i kommunen fra august det året det søkes plass for. Enkelte private barnehager har opptakskrets utover Halden kommune.
  • Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass dersom søker får tilbud om plass i en barnehage i den kommunen barnet er bosatt. 
  • Søkere som takker nei til tilbudet mister sin rettighet til plass, men kan fortsatt stå på venteliste og vil bli vurdert ved ledighet.

Når får jeg svar?

De første svar som sendes ut vil være knyttet til foresattes 1. og 2.valg. Deretter vil vi behandle øvrige valg. Svar sendes ut fortløpende fra og med 14.april.  Det vil bli sendt ut tilbud om barnehageplass helt fram til hovedopptaket er ferdig i juni. Tilbudene blir sendt ut elektronisk som vedlegg til epost.

Opprettet: 14.02.2018 13:26

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar