Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Eiendomskattelister 2018

Lisa Gustavsen Endret:28.02.2018 09:04

​Eiendomsskattelistene ligger nå ute til offentlig gjennomsyn fram til 24.mars 2018

Listene finner du lenger nede på siden eller i papirformat på Servicesenteret, Storgata 8.

Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer at eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.


Boliger.pdf

Borettslag.pdf

Fritak.pdf

Fritid.pdf

Næring verk_bruk.pdf

Telekomunikasjon.pdf

Ubebygde tomter.pdf


Her kan du lese mer om eiendomsskatteloven 

Eiendomsskattevedtekter for Halden 


Opprettet: 28.02.2018 08:10

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar