Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Kommunens oppfølging av pålegg om separering av din private stikkledning for avløp

Karine Engebretsen Endret:31.01.2017 09:47

I Halden kommunes hovedplan for VA (som er godkjent av kommunestyret) er det definert prioriterte utbedringstiltak som kommunen skal arbeide med

For at tiltakene skal få den tilsiktede miljø- og driftsmessige effekt, må også private gjennomføre tiltak, jf. forurensningslovens bestemmelser.

Disse tiltak er i hovedsak separering av stikkledning avløp. Kommunen sender ut pålegg om separering når kommunens ledning er ferdig separert.

Halden kommune har gjennom de siste år intensivert oppfølging av utsendt pålegg om separering.

Dersom pålegg ikke er fulgt opp innen frist vil kommunen sette i verk tiltak på eiers regning, jf. forurensningslovens bestemmelser. Dette er godkjent av kommunestyret. Kommunen har i 2016 satt i gang flere slike saker.

Opprettet: 15.11.2016 10:19

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar