Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Mandag 8.mai begynner asfaltarbeid på Våkemark

Lisa Gustavsen Endret:03.05.2017 08:31

Under finner du informasjon til de som bor eller skal besøke noen i området.

Halden kommune v/Kommunalteknikk skal legge ny asfalt fra Fylkesveien ned til krysset ved nr.8.

Denne veistrekningen byr på noen utfordringer, med hensyn på å utbedre hele veibredden.
Vi har sammen med Entreprenør valgt følgende alternativ grunnet trafikkmengde og fremdrift:

Datoer i mai:
• 8.5 (21.00 - 06.00) Opptaking av asfalt og kantstein. 
• 9.5 (21.00 – 06.00) Utlegging av freseasfalt og planering.
• 10.5 (07.00 – 15.00) Opparbeide grøfter, og gå over for asfaltering. 
• 11/12 Asfaltering (avtales med Skanska), veien blir da sperret i aktuelt tidsrom.
• 15.5 (07.00 – 15.00) Sette kantstein/tilbakefylle/innkjøring

Vedrørende arbeider på dagtid, vil det brukes hjulgraver, for effektiv forflytning i henhold til trafikk og eventuelle andre hendelser.

Det vil gå melding til AMK- sentralen, lokale brannvesen og Arbeidstilsynet (grunnet støy etter kl.23.00.)

Vi håper på forståelse og samarbeid med beboere i området, og gleder oss nå over å ha fått mulighet til å utbedre denne veistrekningen på årets budsjett.

Spørsmål i forkant for arbeidene:

Halden kommune v/Kommunalteknikk
Thor-Ole Nilsen
Prosjektingeniør, Veiforvaltningen
Tlf. 907 80 967

Kontaktperson under arbeidet:
Christer Blakkestad
Prosjektleder Veidrift AS
Tlf. 957 09 938

Opprettet: 03.05.2017 08:23

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar