Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Mer anleggsarbeid i Forstrømsvei

Henrik Meyer Endret:22.08.2017 13:53

Forstrømsvei vil bli berørt av anleggsarbeid ut året. Her er en foreløpig framdriftsplan.

Halden kommune startet et arbeid med vann- og avløp (VA) i deler av Forstrømsvei våren 2017. Dette arbeidet utvides nå til andre deler av gaten. Det skal også oppgraderes fortau og gatelys.

Støttemur og fortau

Nå er første etappe av VA-arbeidene fra Marcus Thranes gate frem til Forstrømsvei 9 ferdigstilt. Strekningen er asfaltert med første lag asfalt. 

På denne første etappen av Forstrømsvei gjenstår det å få ferdig fortauet. I tillegg skal det settes opp en støttemur langs eiendommen Fridheimveien 1. Disse arbeidene starter opp mandag 28. august 2017. Forstrømsvei vil ikke bli stengt, men det vil i perioder bli noe begrenset framkomlighet.

Mer vann og avløp

Mandag 17. august 2017 startet arbeidet med VA-etappe 2. Første del er strekningen fra Forstrømsvei 9 til Forstrømsvei 16 - det vil si gangveien mellom Forstrømsvei og Busterudkleiva. Disse arbeidene berører ikke trafikken i Forstrømsvei. Planen er at denne strekningen skal være ferdig 1.oktober 2017.

Neste strekning er da Forstrømsvei 9-Forstrømsvei 19.  Dette er graving i veien og medfører at veien mellom disse eiendommene vil bli helt stengt i perioden 1. oktober 2017 - 1.november 2017.

Gjenstående arbeider er da fra Forstrømsvei 25 til Forstrømsvei 27. Tidspunkt for denne strekningen er ikke fastsatt.

Halden kommune oppgraderer vann- og avløpsnettet for å gi deg enda bedre vann og enda mer effektivt og miljøvennlig avløp.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om arbeidene kan fås ved henvendelse til:

  • Rune Adolfsen   tlf. 906 15 736
  • Thor Egil Sætre   tlf. 932 44 001Opprettet: 22.08.2017 13:51

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar