Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Nye parkeringsregler

Lisa Gustavsen Endret:29.01.2017 15:13

​Fra nyttår har det skjedd en del endringer innenfor regelverk om parkering. Det er innført ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører.

​Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-
    Dersom du bryter vilkår som krav til dokumentasjon på steder med gratis parkering (for eksempel glemmer å trekke billett) vil du få en kontrollsanksjon på kroner 300.-
    Dersom du bryter andre vilkår som manglende betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utenfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-
    Parkerer du på reservert plass for forflytningshemmede vil du måtte betale en kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntauet.

Dersom du mener det er grunn til å klage:
Husk at du først alltid må klage til den virksomhet som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon.  (informasjon om hvor du skal klage vil fremgå av ileggelsen) Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to forskjellige spor.


1. Ilagt parkeringsgebyr av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
 
2. Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.
Se eventuelt mer informasjon på: www.parkeringsklagenemnda.no

Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften

Husk at ryddige parkeringsforhold er et gode for alle.  Ta hensyn til bilen ved siden av deg slik at den ikke påføres skade eller små bulker.

El-bil​

Vi har egne avsatte p-plasser med uttak for El -bil.
De finner du på:

    Torvet
    Kiellandsgt.
    Fisketorget
    Larsenhagen
    Kr V’s plass.
    Coop Grønland (privat ladestasjon - egne betingelser)

Det er gratis å parkere med el-bil på noen av kommunens parkeringsplasser.

El - biler kan parkere  avgiftsfritt  i Sone 2 og Sone 3.
Sone 1 har betalingsplikt for alle . (Også på ladepunkter.)
 

Les mer om ladestasjonene og hvor du finner dem på : www.ladestasjoner.no
Kort for lading kan hentes på;
- parkeringskontoret, Storgt. 7, 1771 Halden. Tlf: 69 17 47 40
 
På parkeringskontoret kan du også "fylle på" ladekort som gjelder i Halden.

Opprettet: 29.01.2017 14:58

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar