Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Støtte til lokale kulturarenaer

Henrik Meyer Endret:04.07.2018 10:42
Nå er det mulig å søke spillemidler til lokale kulturbygg og kulturarenaer. 
Dette er en del av Kulturdepartementets tilskuddsordninger. Denne ordningen forvaltes av Østfold fylkeskommune.

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Hvordan søke?

Ta kontakt med rådgiver Lise Antonsen i Halden kommune for mer informasjon. Hun kan kontaktes på epost Lise.Antonsen@halden.kommune.no eller telefon 93240022.


Opprettet: 09.05.2018 10:35

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar