Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Utlysning av nasjonal tilskuddsordning til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2018 - åpne møteplasser

Lisa Gustavsen Endret:04.12.2017 14:20

​Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ca. 16 millioner kroner til fordeling i 2018. Søknadsfrist 1. februar 2018

​Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i utvalgte kommuner. Halden er en av de utvalgte kommunene. 

Målgruppe
Barn og ungdom i alderen 10 – 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. 

Hva det kan søkes om
Det kan søkes om tilskudd til å etablere eller videreutvikle åpne møteplasser. 

Hvem kan søke
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. 

Hvor søker jeg
Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal. https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Barne__og_ungdomstiltak_i_storre_bysamfunn__apne_moteplasser/ 

Søknadsfrist 1. februar 2018. 

Kontaktperson i Halden: Lena Eriksen, tlf. 45873561 e-post: lena.eriksen@halden.kommune.no

team.png

Opprettet: 04.12.2017 12:47

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar