Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Vannlekkasjer på Nybo og ved Åkerholmen

Henrik Meyer Endret:22.02.2018 16:08

​Beboere ved Bratnerenga må tappe opp vann torsdag ettermiddag på grunn av lekkasje ved Åkerholmen. På Nybo har folk fått tilbake vann etter arbeid med en lekkasje der. 

Oppdatering om vannlekkasjene torsdag kl. 16.00: 
  • Alle berørte husstander, bortsett fra en, på området ved Nybo har nå fått tilbake vannet. Det kan forekomme dårlig trykk hos enkelte. Dette kommer til å utjevne seg etter hvert som arbeidet med utbedringen blir ferdig.
  • Arbeidet med lekkasjen ved Åkerholmen starter i løpet av ettermiddagen torsdag. Det er nødvendig å gjøre dette ferdig torsdag kveld for at Åkerholmen barnehage skal kunne ha åpent i morgen. Dette arbeidet vil medføre at vannet må kobles fra for beboere i området Bratnerenga. Det er ikke helt klart hvor mange som mister vannet eller hvor lenge det vil vare. Beboere i nærområdet bør derfor tappe opp nødvendig vann til å klare seg utover kvelden. 


Vannlekkasjen ble oppdaget onsdag ettermiddag/kveld. 

Dette er oppdatert status torsdag morgen: 

Det vil ikke være mange som mister vannet på grunn av lekkasjen på Nybo, men trolig vil en del få dårligere vanntrykk på grunn av dette. Vi har folk på stedet nå som jobber med å finne ut hvor det skal graves. Når vi er klare til å reparere lekkasjen vil noen hus miste vannet. I tillegg vil beboere i høyereliggende strøk på denne siden av byen oppleve dårlig vanntrykk. Dette gjelder blant annet Asakåsen og Bratner.


I tillegg ble det torsdag formiddag oppdaget en vannlekkasje ved Åkerholmen barnehage. Den kan være med og bidra til at vanntrykket blir dårligere for abonnentene i området.

Utbedringen av vannlekkasjen på Nybo blir gjort ferdig før arbeidet på Åkerholmen settes i gang. Dette for å unngå at større områder blir uten vann på samme tid.


For deg som vil vite litt mer: 

På grunn av høydeforskjellen i Halden er det behov for trykkforsterkere flere steder for å få vannet frem til høyereliggende strøk. En slik trykkforsterker står på Nybo og det er et rør fra denne som det er lekkasje på. Det er grunnen til at flere vil oppleve dårligere vanntrykk når vi starter å reparere dette. Selv om man ser vannet pipler opp gjennom asfalten, er det ikke opplagt hvor lekkasjen er. Det er mye tele i bakken og det gjør at vannet tvinger seg frem sine egne eier. Det ligger også en høyspentkabel i bakken i dette området. Det kan også være med på å komplisere jobben noe. Derfor undersøker vi nå med måleutstyr for å finne riktig punkt å grave.

Det er i busslommen på siden av Vedenveien, som kartet viser, at arbeidet med lekkasjen pågår. Busslommen er derfor sperret. 

Vannlekkasje_Vedenveien.JPG

Opprettet: 21.02.2018 21:21

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar