Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Valg 2017

Martin Vik Endret:24.08.2017 13:49

valglogo_gull_bokmaal 2017.jpg

​I 2017 er det igjen stortings- og sametingsvalg i Norge. Valgdagen er mandag 11. september 2017, og i Halden er stemmestedene også åpne søndag 10. september. Åpningstidene for stemmestedene er søndag fra 16:00-20:00 og mandag fra 09:00-20:00.

Hvor kan jeg stemme?

Halden har i alt 7 valgkretser og valglokaler. Det er din adresse som bestemmer hvilken valgkrets du hører til. Dette står på valgkortet som alle med stemmerett får tilsendt i posten før valget. Har du ikke fått valgkort - klikk her. Selv om du tilhører en valgkrets kan du i år stemme ved hvilket valglokale du selv ønsker.

Valgkretser og valglokaler:

Kan jeg stemme på forhånd?

Ja, det er mange muligheter for å avgi sin stemme på forhånd:

  • Forhåndsstemme: Det vil bli muligheter for å avgi forhåndsstemme fra og med 10. august til og med 8. september. Forhåndsstemmer kan avgis på Servicesenteret på Halden rådhus mandag til fredag mellom klokka 09.00 og 14.30 i denne perioden. I tillegg vil det bli mulig å avgi forhåndsstemme på Tistasenteret lørdag 26. august og lørdag 2. september, kl. 9:00 – 16:00, i et ledig butikklokale ved siden av Specksavers.
  • Institusjoner: Halden kommune vil legge til rette for forhåndsstemming ved flere institusjoner i Halden, deriblant Høgskolen i Østfold, Halden videregående skole og flere helseinstitusjoner. Klikk her for fullstendig liste med tid og sted.
  • Tidligstemme: Dersom du verken kan avgi din stemme på valgdagene i september eller i perioden for forhåndsstemming er det mulig å avgi tidligstemme. Klikk her for mer informasjon om dette.
  • Stemme i utlandet: Klikk her for å lese hvordan du kan stemme fra utlandet. Husk å stemme tidlig slik at din stemme kommer fram i tide med normal postgang. Står du ikke i manntallet må du bruke dette søknadsskjemaet.
  • Hjemmestemme: Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på ordinært stemmested, kan få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.  Halden kommune må ha mottatt søknaden innen tirsdag 5. september klokken 10.00. Ta kontakt med kommunens servicesenter, tlf. 69 17 45 00 eller servicesenter@halden.kommune.no for å søke om hjemmestemming.

Hvem kan stemme?

De som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og er norske statsborgere, kan stemme ved stortingsvalget. Er du født 1999, men ikke har fylt 18 før valgdagen, kan du likevel stemme. Det er en forutsetning at du er oppført i manntallet (liste over stemmeberettigede).

Hvem stiller til valg?

I Østfold er det 16 partier som stiller til valg høsten 2017. På Østfold fylkeskommunes nettside finner du oversikten over partiene fra Østfold og de enkelte partienes kandidater. Klikk her for å se oversikten!

Vil du være valgfunksjonær?

For å gjennomføre et valg trengs det mange mennesker. For mange er dette en meningsfull og interessant oppgave. I tillegg utbetales det et honorar. Både Frivilligsentralen og klubbene i Allsammen inviteres til å bidra, men også enkeltpersoner som ønsker det kan melde sin interesse nå. Alle som er interessert i være valgfunksjonær må fylle ut dette skjemaet:

 
Stortings- og sametingsvalget 2017

MANNTALL – OFFENTLIG ETTERSYN

Manntall for Halden kommune for Stortingsvalget 2017 er utlagt til offentlig ettersyn på Halden kommunes Servicesenter, Rådhuset, og på Halden Bibliotek fra 13.7 og fram til valgdagene 10. og 11. september.

Den som mener seg uriktig innført i eller utelatt fra manntallet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes:

Valgstyret i Halden,
Postboks 150, 1751 Halden.

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 29.03.2017 10:45

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar