Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Budsjett

  Endret:23.02.2018 15:49 Emneord (los) Politikk
Kommunens årsbudsjett er det viktigste dokumentet for styring av Halden kommune.

Veien mot et årsbudsjett

Veien frem mot et nytt årsbudsjett er som følger: Sent på høsten legger rådmannen frem "Rådmannens budsjettforslag". Dette forslaget er laget etter innspill fra alle deler av kommunens administrasjon. Deretter kan alle politiske partier lage sitt eget budsjettforslag. Partienes ulike forslag behandles politisk både i formannskapet og i kommunestyret. Hvert år i desember vedtar kommunestyret årsbudsjett for det kommende året. 

I årsbudsjettet fordeles midler mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger, og det avklares hvilke investeringer som skal gjennomføres. Priser og gebyrer fastsettes også.

Årsbudsjett 2018

Årsbudsjett for 2018 ble vedtatt i kommunestyrets møte 14. desember 2017. 

  • Her vil vedtatt årsbudsjett for 2018 bli publisert så snart endelig dokument er sluttført.
Formannskapet behandlet årsbudsjett 2018 for Halden kommune i sitt møte 30. november 2017 (Sak PS 2017/94). Det ble lagt fram seks ulike budsjettforslag og forslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Dette er de ulike forslagene for 2018: 


Årsbudsjett for tidligere år:


Kommuneloven om årsbudsjett:


Kommuneloven § 45 - utdrag:

  • Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.

  • Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på  grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.

  • Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet.

  • Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering.

 
 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 07.12.2010 09:54

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar