Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Budsjett

  Endret:29.12.2017 09:18 Emneord (los) Politikk

Årsbudsjett 2018

Formannskapet behandlet årsbudsjett 2018 for Halden kommune i sitt møte 30.11.17, sak PS 2017/94.  Det ble lagt fram seks ulike budsjettforslag og forslaget fra "samarbeidspartiene" (Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre) ble vedtatt som formannskapets innstilling (forslag) til kommunestyret.  Alle forslagene legges nå ut til offentlig ettersyn sammen med protokoll fra behandling av saken:
 
Saksprotokoll for sak PS 2017/94: FO PS 2017-94 Saksprotokoll.pdf 
Budsjettforslag fra H, SP, KrF og V, vedtatt som formannskapets innstilling: H-SP-V-KrF.pdf
Budsjettforslag fra AP og SV: AP-SV.pdf
Budsjettforslag fra MDG: MDG.pdf
Budsjettforslag fra FrP: FrP.pdf
Budsjettforslag fra Rødt: Rødt.pdf
Budsjettforslag fra de partiuavhengige representantene i kommunestyret: UAVH.pdf
 
Det skal fattes endelig vedtak om årsbudsjett 2018 i kommunestyrets møte 14. desember 2017.
 
 
 
Årsbudsjett 2017
 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 15. desember 2016 årsbudsjett 2017 for Halden kommune:
 

Formannskapets budsjettbehandling 1. desember 2016

Formannskapet behandlet 01.12.2016 sak PS 2016/133 "Rådmannens budsjettforslag 2017". Det ble lagt fram seks ulike budsjettforslag, og vedtak ble fattet som følger:

"Saken oversendes kommunestyret uten at flertallsvedtak er fattet."

Budsjettforslagene i formannskapet finner du her: 

​Forslag fra Høyre og Senterpartiet

H og SP Budsjett 2017 - Budsjettskjema.pdf
H og SP Budsjett 2017.pdf
H og SP Investeringsbok.pdf

​Forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk VenstrepartiAP og SV Budsjett 2017.pdf
​Forslag fra Kristelig FolkepartiKrF Budsjett 2017.pdf
​Forslag fra FremskrittspartietFrP Budsjett 2017.pdf
​Forslag fra Miljøpartiet De GrønneMDG Budsjett 2017 - vedtakstekst.pdf
MDG Budsjett 2017.pdf
​Forslag fra VenstreV Budsjett 2017.pdf
​Forslag fra Rødt

 

Utdrag fra kommunelovens bestemmelser når det gjelder årsbudsjett. 

Kommuneloven § 45
1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår.
 
2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på  grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt.
 
3. Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i årsbudsjettet.
 
4. Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapets og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering.


Årsbudsjett for tidligere år:

Budsjett 2014.pdf

Budsjett 2014:  forslag og busdsjettprosess

Vedtatt budsjett 2013.pdf 

Vedtatt budsjett 2012.pdf

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

Opprettet: 07.12.2010 09:54

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar