Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kontrollutvalget for alkoholsaker

Randi Sommerseth Endret:11.07.2017 12:15 Emneord (los) Politikk

KU

Utvalgets politisk valgte medlemmet er identisk med Hovedutvalg for helse-, omsorgs- og sosialtjenester. Salgs- og beverternæringen har representasjon i utvalget.
 
Utvalget har som sitt formål å føre kontroll med salg av øl og skjenking av alkoholholdig drikk i kommunen. Arbeidsområdet omfatter de prinsipielle kontrollspørsmål som kommunen skal behandle. Unntatt er de oppgaver som i h.h.t. lov, forskrift, reglement eller avtale er lagt til kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg eller kontrollutvalg.
 
 
Opprettet: 22.01.2014 15:17

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar