Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Eldrerådet

Randi Sommerseth Endret:03.01.2018 13:00 Emneord (los) Politikk

ELD

Eldrerådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret, og 4 medlemmer valgt av Pensjonistenes Fellesutvalg.  Eldrerådet velger selv leder og nestleder som skal velges blant pensjonistene (jf. Lov om eldreråd). 

Eldrerådet har som formål å være et rådgivende organ for kommunen og skal ha seg forelagt til behandling og uttale seg i alle saker som gjelder de eldre i kommunen. 

Eldrerådets medlemmer:  

  • Per Egil Evensen (leder)
  • Gerd Berit Odberg (nestleder)
  • Jan Moen
  • Nils Sagstuen
  • Turid Eriksen
  • Berit Hovelsrød
  • Jonny Iversen
  • Edna Henriksen
  • Svein Håkon Pedersen

 bccc8542cb3e212eef3cdd5b784a96a0.png

Opprettet: 10.01.2014 17:49

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar