Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Formannskapet

  Endret:20.06.2017 09:26 Emneord (los) Politikk

Formannskapet er nest øverste politiske organ i kommuner uten parlamentarisk styreform, og består iht kommuneloven av et utvalg av kommunestyrets medlemmer på minst fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordføreren.  I Halden har formannskapet 13 medlemmer i perioden 2015 - 2019. 

Formannskapet velges blant kommunestyrets medlemmer ved flertallsvalg og vil i de fleste tilfeller være den reelle politiske beslutningsarenaen i kommunene.

Formannskapet skal, i henhold til kommuneloven, som et minnimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og skattevedtak, men kan - så fremt ikke annet er lovbestemt - tildeles myndighet i de fleste saker.

Formannskapets medlemmer

bccc8542cb3e212eef3cdd5b784a96a0.png

Opprettet: 07.12.2010 13:23

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar