Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

  Endret:27.10.2017 14:13 Emneord (los) Politikk

HUO

 

HUO består av 9 medlemmer, og har følgende myndighet: 

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst treffer vedtak i prinsipielle undervisnings- og barnehagespørsmål. Utvalget skal følge opp organiseringen av den administrative delen av sektorområdet, samt sørge for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av sin sektor.

Medlem 

Roar Lund - leder

Kirsti Brække Myrli 

AP 

Fridtjof Dahlen 

SV 

Medlem 

Truls Breda - nestleder

Ulf Torben Redi 

AP 

Medlem 

Mariann Melhus Faraasen 

Villemo Marie Svendsen 

AP 

Medlem 

Merethe Grimsrud 

Medlem 

Øystein Lillås 

KrF 

Vara 

Stein Bukholm 

Cathrine Eng Skotnes 

AP 

Gunn Mona Ekornes 

SV 

Vara 

Inger Haugene 

SP 

Nils Sagstuen 

AP 

Jan Tore Harlyng 

Vara 

Per Arne Christoffersen 

KrF 

Linn Victoria Olsen 

AP 

Guri-Anne Hauan 

SV 

Vara 

Inger Olsen 

Per Kristian Dahl 

AP 

Vara 

Elin Lexander 

Simen Murud Gundersen 

AP 

Vara 

Kristin Rønnaug Farstad 

KrF 

Vara 

Joakim Karlsen 


bccc8542cb3e212eef3cdd5b784a96a0.png 

Opprettet: 07.12.2010 19:52

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar