Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Klagenemnda

Randi Sommerseth Endret:24.05.2017 09:40 Emneord (los) Politikk

KN

Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret.  Kommunestyret velger leder og nestleder blant medlemmene. 

Klagenemnda er kommunens særskilte klagenemnd etter forvaltningslovs bestemmelser (jfr. Forvaltningslovens § 28).

Nemnda behandler og avgjør alle klagesaker i enkeltvedtak som er truffet av den kommunale forvaltningen (med mindre noe annet er bestemt i særlov som gjelder for et bestemt forvaltningsområde). 

Saksdokumenter og vedtak i klagenemnda er i all hovedsak unntatt offentlighet og blir derfor ikke lagt ut på hjemmesidene. 

Forvaltningsloven definerer hva som er et "enkeltvedtak" slik: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Forvaltningsloven regulerer også retten til å klage på slike vedtak: Fvl. kap. 6

   

 

Opprettet: 10.01.2014 17:51

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar