Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Personvernerklæring

Karine Engebretsen Endret:10.08.2017 14:05

Retningslinjer for ivaretakelse av personvernhensyn ved utfylling av elektroniske dialogbaserte skjemaveivisere.

Elektronisk lagring av personopplysninger kommer inn under "Lov om behandling av personopplysninger". Vi vil nedenfor redegjøre for hva dette innebærer og hvordan hensynet til personvernet blir ivaretatt. Vi håper du finner vår personvernerklæring tilfredsstillende og at du ønsker å benytte våre elektroniske skjemaveivisere. Det er et viktig mål for oss å respektere og ivareta ditt personvern når du benytter våre løsninger.
 
Halden kommune er avhengig av trygghet for at innbyggerne skal ønske å benytte våre løsninger. Dette betyr at vi må være nøye med å følge gjeldende lover og regler, etiske retningslinjer og på alle måter drive kommunen slik at befolkningen har tillit til at deres behov for personvern blir ivaretatt.
 
Når du velger å benytte våre elektroniske skjema, vil vi etterstrebe å gi deg korrekt informasjon med hensyn til skjemaets art og måten resultatene blir behandlet på. Vi har forståelse for at enkelte kan ha betenkeligheter med hvordan personvernet blir ivaretatt og respekterer at det kan være spørsmål enkelte ikke ønsker å besvare. Vi ber om at du tar kontakt med oss om det er noe du er i tvil om på e-post postmottak@halden.kommune.no eller telefon 69 17 45 00.
 
Ingen personopplysninger blir samlet inn av Halden kommune via elektroniske skjema uten at du på forhånd er gjort kjent med det og har gitt ditt samtykke. Dette samtykke gis utrykkelig ved å krysse av for at du er kjent med våre retningslinjer for personvernhensyn og at du samtykker i behandlingsmåten for opplysningene innledningsvis (på første side) i alle våre skjemaveivisere.
 
Når du har krysset av og velger å benytte våre elektroniske skjemaveivisere, gir du samtykke til at dine personopplysninger (for eksempel ditt navn eller din e-postadresse, hvis du har oppgitt disse) blir samlet inn av Halden kommune. I Halden kommune er Kommuneforlaget AS databehandler for personopplysningene. Alle data som sendes inn blir behandlet i henhold til strenge sikkerhetskrav og rutiner. Kommuneforlaget AS vil i de tilfeller hvor det sendes inn data som ikke er av sensitiv art, fjerne dataene innen maksimalt tre måneder. Er dataene av en mer sensitiv art vil dataene fjernes umiddelbart når dataene blir sendt inn. Kommuneforlaget AS er kun en datainnsamler som tar imot dataene og sender søknaden trygt inn til kommunen. Kommuneforlaget AS vil derfor aldri oppbevare dataene lenger enn de må eller bruke dataene til noe formål.
 
Svarene du gir vil bli behandlet som fortrolige. Dersom du velger å avbryte en av våre skjema midt i utfyllingsprosessen, kan du få opplyst en referansekode. Når du ønsker å fortsette på skjemaet legges denne koden inn på skjemaets førsteside, og du kommer tilbake til der du sist var i skjemaet (sist lagrede side). Ingen av dataene er i mellomtiden tilgjengelige for kommunen. Dette skjer ikke før du velger å klikke på "Send-knappen" på siste side i skjemaet. Du samtykker med dette i at alle opplysningene blir sendt kommunen. Kommuneforlaget AS tilgjengeliggjør dataene for sine oppdragsgivere som benytter de innsamlede data på samme måte som om du hadde sendt inn en skjema på papir. Hvis du ikke velger å fortsette på skjemaet innen tre måneder, vil alle data bli slettet.
Alle data overføres kryptert mellom din datamaskin, Kommuneforlaget og kommunens servere. Sikkerhetsnivået er det samme som i nettbanker (128 biters SSL-kryptering).
 
Du har på anmodning rett til å se opplysningene vi har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. I slike tilfeller skal vi gjøre alt som innen rimelighetens grenser er mulig for å etterkomme din anmodning så raskt vi kan.
 
Du bekrefter at du er over 18 år.
 
Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte Halden kommune på telefon
69 17 45 00 eller sende brev til Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden.
Hvis du har tilgang til e-post, kan du benytte: postmottak@halden.kommune.no
Opprettet: 16.01.2012 10:53

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar