Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ta en bil og la den dele....

spSetup Endret:04.05.2018 07:38

For mange representerer bilen identitet, og det er vanskelig å tenke seg at hvem som helst kan sette seg inn i den for å kjøre en tur. La meg begynne med å si at jeg har forståelse for det.

MEN trenger vi virkelig å knytte identitet til to biler ute på gårdsplassen? Vi må også ta inn over oss at bilene står parkert 92% av tiden. Det betyr at den står stille 336 dager i året!
I Halden, hvor jeg kommer fra, har befolkningsveksten de siste 10 årene vært moderat, mens bilparken har hatt en helt annen vekst. Det har ført til at vår lille by har kø-tendenser vi ikke trodde var mulig bare for noen år tilbake.

Hvordan skal vi klare å snu denne trenden? Og hvem kan være med å bidra?

Halden kommune har tenkt å ta sitt samfunnsansvar, og jeg tør påstå at vi kan få til en ordning som både sparer penger og miljø. Vi ser nå på en mulighet for å leie et ganske betydelig antall el-biler i tidsrommet 08–16 i ukedagene. På ettermiddag og helger kan byens innbyggere og besøkende leie bilene på timesbasis.

På den måten håper vi å kanskje bidra til at færre kjøper bil nummer 2, og at noen yngre kanskje utsetter bilkjøpet og heller venter på de selvkjørende bilene som helt sikkert kommer — før eller senere. I tillegg tror vi at ordningen kan bidra til å gjøre forskjellene mellom oss litt mindre. I Østfold og Halden har vi, som mange andre steder i landet, utfordringer med utenforskap. Foreldre som ikke har økonomi til å eie bil, og som kanskje aldri har anledning til å kjøre barna sine på fritidsaktiviteter. Kan du leie en bil for et par hundrelapper så går det kanskje an å kjøre sønnen eller datteren på kamp i nabobyen en gang i måneden?

Hvis jeg ikke husker helt feil, lovte jeg for et par avsnitt siden at ordningen også skulle bidra til å spare penger! Hør bare her:
Hos oss bruker vi nesten 2,5 millioner kroner i året på kjøregodtgjørelse til ansatte. Dersom vi leier mellom 30 og 40 biler vil det nesten dekke hele kjørebehovet vårt. I tillegg har vi spart penger! Ansatte som har deler av arbeidsdagen på veien trenger ikke ta egen bil til jobben. Det frigjør både parkeringsbehovet i sentrum, men også trakfikkbelastningen i sentrum. Vi skal tross alt nå noen nasjonale og internasjonale målsettinger som sier noe om nullvekst i bilpark og reduserte klimautslipp. 

Vi kan jo leke litt med tall rundt dette med utslipp. I 2017 kjørte våre ansatte 570 000 kilometer i jobben. Når vi vet at en bil på fossilt brennstoff i gjennomsnitt slipper ut 120 gram CO2 per kilometer får vi følgende regnestykke:

120g x 570 000 km

Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at dette blir et høyt tall, og hvis du ikke tok regnestykket i hodet, skal jeg avsløre det for deg – 

68 400 kilo CO2!

Og dette tallet viser bare kommunens ansatte som kjører i jobben sin! Hvis vi går over til el-biler så vil vi slippe ut NULL!

I mitt hode er valget enkelt. 

Som ikke det var nok, så er vi så heldige at flere av våre lokasjoner som trenger disse bilene, ligger i områder hvor vi tror det er et behov for å få tilgang til bil på ettermiddager og helger. Med andre ord så ligger alt til rette for at dette kan bli et bra tiltak for Haldensamfunnet. Så folkens – del en (el-)bil og la den kjøre!


Opprettet: 26.09.2017 10:48

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar