Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Smart City Halden - smart by, et godt sted å leve

  Endret:05.10.2017 12:22

Smart City, eller Smart By, er et internasjonalt byutviklingskonsept. Det skal gjøre byer i bedre stand til å møte endringer i miljø og samfunn på en intelligent og fleksibel måte. Kjerneelementer er m......................

 

 ....................disse feltene, og å sørge for omgivelser med fysiske kvaliteter og rom for sosiale møter og aktiv bevegelse. Alt dette må samtidig skje på en måte som ivaretar og bidrar til økonomisk bærekraft, konkurransekraft og attraktivitet.

Utfordringene må løses på nye måter i fremtiden, for at byer skal ha en bærekraftig utvikling og hvor behovene til mennesker som lever i byer ivaretas, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov (FN-Sambandet, 2017). Dette krever bevisste valg, smarte løsninger (utvikling) og samarbeid innen både tjenester og fysiske strukturer. Hvordan skal framtidens smarte by se ut?

Det er tradisjonelt tre hovedpunkter i definisjonen av en Smart By:

1. Bærekraft

  • at naturressursene forvaltes på en slik måte at (fotavtrykket av) vår ressursbruk har minimale konsekvenser i et globalt perspektiv
  • at løsninger og tjenester er markedsmessige .............................................

Opprettet: 19.09.2017 15:20

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar