Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Anleggsarbeid i Forstrømsvei

Henrik Meyer Endret:21.09.2017 12:28

​Halden kommune starter gravearbeider for vann-og avløp i Forstrømsvei tirsdag 2. mai. Deler av Forstrømsvei blir stengt for gjennomkjøring.

20170424_veisperring_forstrømsvei.JPG

Veien sperres tre steder markert med kulepenn på kartet over.

Forstrømsvei vil bli stengt for gjennomkjøring ved Marcus Thranes gate og Forstrømsvei 15/17. I anleggsperioden vil også innkjøringen til Forstrømsvei fra Thomas Fearnleys gate være stengt.

Stangeløkka barnehage

Kjøring til berørte eiendommer vil bli tillatt, men de som vanligvis kjører gjennom dette området må velge en alternativ vei. Beboere og besøkende til den øvre delen av Forstrømsvei, samt alle brukere av Stangeløkka barnehage, må i anleggsperioden kjøre via Wærnsgate og Margrethe Schweigaards gate. Thomas Fearnleys gate vil være åpen, men kun med innkjøring fra Busterudkleva.

Halden kommune oppfordrer til å vise særlig hensyn når kjøremønster blir endret.

Nytt fortau

Vann- og avløpsarbeidene er beregnet ferdig fredag 2. juni 2017, men det skal i etterkant opparbeides fortau på vestsiden av veien. Veien vil da være åpen for trafikk, men med begrenset fremkomlighet.

Arbeidene skal utføres av Halden kommunes anleggsavdeling.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om arbeidene kan fås ved henvendelse til:

Rune Adolfsen   tel. 906 15 736
Thor Egil Sætre   tel. 932 44 001

Opprettet: 24.04.2017 15:25

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar