Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Konsesjon

  Endret:12.09.2017 12:37

Det er to aktuelle konsesjonsordninger for landbruket. Den ene regulerer erverv av bl.a. landbrukseiendommer, den andre regulerer ulike forhold ved ervervsmessig dyrehold. Fra 1.januar 2004 har kommunene avgjørelsesmyndighet i saker angående konsesjon.

Konsesjon ved erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Det er nødvendig med konsesjon for erverv av fast eiendom. Erverv er et fellesord for forskjellige måter å få en eiendom på, som arv, kjøp, gave osv. Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer, og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.

E vanlig tilfelle der man må søke konsesjon er når eiendommen er bebygd og er større enn 100 dekar totalt eller har mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord.

Ved søknad om konsesjon benyttes skjema som finnes i fane til høyre. Konsesjonssøknader behandles av landbrukskontoret i kommunen. Det blir påkrevd gebyr pålagt av staten.

 
Konsesjonsfrihet 
Det er ikke alle som trenger å søke om konsesjon. Konsesjonsloven inneholder mange unntak. Et typisk tilfelle der den nye eieren ikke trenger søke konsesjon er når han eller hun er i nær familie med tidligere eier. Se linkene under for hva som regnes som nær familie:
Opprettet: 09.11.2011 10:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar